ทัวร์ยุโรป » ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ » ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ พิชิต 2เขา กลาเซียร์ 3000 จุงฟราวด์ 7วัน 4คืน

ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ พิชิต 2เขา กลาเซียร์ 3000 จุงฟราวด์ 7วัน 4คืน

389   0

ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ พิชิต 2เขา กลาเซียร์ 3000 จุงฟราวด์ 7วัน 4คืน

ไฮไลท์โปรแกรม

  • พิชิต กลาเซียร์ 3000 (Glacier 3000)
  • ปราสาทชิลยอง (Château de Chillon)
  • The Peak Walk by Tissot
  • ภูเขาแมทเทอร์ฮอร์น (Matterhorn)
  • เดินทางโดยสายการบิน เอมิเรตส์ (EK) 

ดูโปรแกรมเต็ม คลิก!

จองโปรแกรมทาง Line

โทรสอบถาม 081-553-0191

 *หมายเหตุ กรุณาดาวน์โหลด หรือ เปิดไฟล์ PDF เพื่ออ่านเงื่อนไขการจองทัวร์ และเงื่อนไขการเดินทาง*


วันเดินทาง ราคา / ท่าน
2 – 8 มิ.ย. 65 85,999
9 –15 ก.ค. 65 85,999
10 – 16 ส.ค. 65 85,999
9 – 15 ก.ย. 65 82,999
7 – 13 ต.ค. 65 85,999
4 – 10 พ.ย. 65 75,999
2 – 8 ธ.ค. 65 79,999
8 – 14 ม.ค. 66 75,999

ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ พิชิต 2เขา กลาเซียร์ 3000 จุงฟราวด์ 7วัน 4คืน