ทัวร์ยุโรป » ทัวร์โครเอเชีย » ทัวร์โครเอเชีย Grand Croatia 8วัน

ทัวร์โครเอเชีย Grand Croatia 8วัน

253   0

ทัวร์โครเอเชีย Grand Croatia 8วัน

ไฮไลท์โปรแกรม

 • ชม กำแพงหินโบราณ
 • ชมวิหารเซนต์มาร์ก
 • ช้อปปิ้งตลาดกลางเมือง (DOLAC MARKET)
 • ชม “อนุสารีย์โจซิพ เจลาซิค”
 • แวะถ่ายรูปกับรูปปั้นหญิงสาวกับนกนางนวล
 • อุทยานแห่งชาติพลิตวิเซ่”ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก
 • ชมบรรยากาศที่สวยงามของเมือง ซาดาร์
 • สมัผัสอุทยานแห่งชาติครึคา
 • ชม“โบสถ์เซนต์จาคอบ”
 • ชมศาลาว่าการเมืองสไตล์เรอเนซองส์
 • ชม“พระราชวัง ดิโอคลีเธี่ยน”
 • เมืองมาลีสตอน เยี่ยมชมฟาร์มเลี้ยงหอย ชมขั้นตอนต่างๆ ของการเลี้ยง
 • นั่งกระเช้าไฟฟ้าเพื่อขึ้นชมวิวเมืองดูบรอฟนิค
 • เดินทางโดยสายการบิน เตอร์กิสแอร์ไลน์ (TK)

ดูโปรแกรมเต็ม คลิก!

จองโปรแกรมทาง Line

โทรสอบถาม 081-553-0191

 *หมายเหตุ กรุณาดาวน์โหลด หรือ เปิดไฟล์ PDF เพื่ออ่านเงื่อนไขการจองทัวร์ และเงื่อนไขการเดินทาง*


<td wid

th=”158″>25ม.ค.-01ก.พ. 66

กำหนดการเดินทาง ราคา/ท่าน
25พ.ค.-01มิ.ย. 65 63,900
01 – 08 มิ.ย. 65 63,900
22 – 29 มิ.ย. 65 63,900
13 – 20 ก.ค. 65 69,900
25ก.ค.-01ส.ค. 65 69,900
10 – 17 ส.ค. 65 69,900
24 – 31 ส.ค. 65 69,900
07 – 14 ก.ย. 65 69,900
21 – 28 ก.ย. 65 69,900
07 – 14 ต.ค. 65 65,900
19 – 26 ต.ค. 65 69,900
09 – 16 พ.ย. 65 63,900
23 – 30 พ.ย. 65 63,900
02 – 09 ธ.ค. 65 69,900
06 – 13 ธ.ค. 65 69,900
18 – 25 ม.ค. 66 63,900
63,900
08 – 15 ก.พ. 66 63,900
22ก.พ.-01มี.ค. 66 63,900
08 – 15 มี.ค. 66 63,900
15 – 22 มี.ค. 66 63,900
22 – 29 มี.ค. 66 63,900

ทัวร์โครเอเชีย Grand Croatia 8วัน