ทัวร์เอเซีย » ทัวร์เวียดนาม » ทัวร์เวียดนาม เว้ ดานัง ฮอยอัน บาน่าฮิลล์ 4วัน 3คืน

ทัวร์เวียดนาม เว้ ดานัง ฮอยอัน บาน่าฮิลล์ 4วัน 3คืน

110   0

ทัวร์เวียดนาม เว้ ดานัง ฮอยอัน บาน่าฮิลล์ 4วัน 3คืน

ไฮไลท์โปรแกรม

  • นั่งกระเช้าขึ้นบาน่าฮิลล์ และ เล่นสวนสนุกบนบาน่าฮิลล์แบบไม่อั้น
  • ชมวิวบนสะพานมือสีทอง(Golden Bridge) และชมโรงไวน์อายุกว่า 100ปี บนบาน่าฮิลล์
  • เที่ยวครบทุกไฮไลท์ ล่องเรือกระด้ง และ ช้อปปิ้ง 2 ตลาดดัง ดองบา , ตลาดฮาน
  • ตื่นตาไปกับมังกรพ่นไฟ และ ล่องเรือชมสองฝั่งแม่น้ำหอม ,นั่งรถซิโคล่ชมเมืองเว้
  • อิ่มอร่อยกับบุฟเฟ่ต์นานาชาติ บนบาน่าฮิลล์ และ เมนู SEAFOOD 2 มื้อ
  • ฟรีหมวกเวียดนามท่านละ 1 ใบ และ Wi-Fi on Bus
  • พักโรงแรม 4 ดาว ทุกคืน บนบาน่าฮิลล์ 1 คืน 4 ดาว / เว้ 4 ดาว / ดานัง 4 ดาว
  • เดินทางโดยสายการบิน ไทยเวียดเจ็ท

สอบถามโปรแกรมเต็ม

จองโปรแกรมทาง Line

โทรสอบถาม 081-553-0191

 *หมายเหตุ กรุณาดาวน์โหลด หรือ เปิดไฟล์ PDF เพื่ออ่านเงื่อนไขการจองทัวร์ และเงื่อนไขการเดินทาง*


kupbezrecepty.com

วันที่เดินทาง ราคาท่านละ
มิถุนายน 2565
วันที่ 2–5 มิถุนายน 65 14,899.-
วันที่ 4–7 มิถุนายน 65 14,899.-
วันที่ 9–12 มิถุนายน 65 13,899.-
วันที่ 10–13 มิถุนายน 65 13,899.-
วันที่ 11–14 มิถุนายน 65 13,899.-
วันที่ 16–19 มิถุนายน 65 13,899.-
วันที่ 18–21 มิถุนายน 65 13,899.-
วันที่ 23–26 มิถุนายน 65 13,899.-
วันที่ 25–28 มิถุนายน 63 13,899.-
กรกฎาคม 2565
วันที่ 2-5 กรกฎาคม 65 13,899.-
วันที่ 9-12 กรกฎาคม 65 13,899.-
วันที่ 10-13 กรกฎาคม 65 12,899.-
วันที่ 14-17 กรกฎาคม 65 13,899.-
วันที่ 16-19 กรกฎาคม 65 13,899.-
วันที่ 21-24 กรกฎาคม 65 13,899.-
วันที่ 22-25 กรกฎาคม 65 13,899.-
วันที่ 23-26 กรกฎาคม 65 13,899.-
วันที่ 28-31 กรกฎาคม 65 14,899.-
สิงหาคม 2565
วันที่ 4–7 สิงหาคม 65 13,899.-
วันที่ 6–9 สิงหาคม 65 13,899.-
วันที่ 11–14 สิงหาคม 65 14,899.-
วันที่ 12–15 สิงหาคม 65 14,899.-
วันที่ 20–23 สิงหาคม 65 13,899.-
วันที่ 27–30 สิงหาคม 65 13,899.-
กันยายน 2565
วันที่ 1–4 กันยายน 65 13,899.-
วันที่ 3–6 กันยายน 65 13,899.-
วันที่ 8–11 กันยายน 65 13,899.-
วันที่ 10–13 กันยายน 65 13,899.-
วันที่ 15–18 กันยายน 65 13,899.-
วันที่ 17–20 กันยายน 65 13,899.-
วันที่ 22–25 กันยายน 65 13,899.-
วันที่ 24–27 กันยายน 65 13,899.-
วันที่ 29 ก.ย.–2 ต.ค. 65 13,899.-
ตุลาคม 2565
วันที่ 1–4 ตุลาคม 65 13,899.-
วันที่ 6–9 ตุลาคม 65 13,899.-
วันที่ 8–11 ตุลาคม 65 13,899.-
วันที่ 13–16 ตุลาคม 65 14,899.-
วันที่ 21–24 ตุลาคม 65 14,899.-
วันที่ 22–25 ตุลาคม 65 14,899.-
วันที่ 23–26 ตุลาคม 65 14,899.-

ทัวร์เวียดนาม เว้ ดานัง ฮอยอัน บาน่าฮิลล์ 4วัน 3คืน