ทัวร์เอเซีย » ทัวร์เวียดนาม » ทัวร์เวียดนาม เว้ ดานัง ฮอยอัน บาน่าฮิลล์ 4วัน 3คืน

ทัวร์เวียดนาม เว้ ดานัง ฮอยอัน บาน่าฮิลล์ 4วัน 3คืน

384   0

ทัวร์เวียดนาม เว้ ดานัง ฮอยอัน บาน่าฮิลล์ 4วัน 3คืน

ไฮไลท์โปรแกรม

  • นั่งกระเช้าขึ้นบาน่าฮิลล์ และ เล่นสวนสนุกบนบาน่าฮิลล์แบบไม่อั้น
  • ชมวิวบนสะพานมือสีทอง(Golden Bridge) และชมโรงไวน์อายุกว่า 100ปี บนบาน่าฮิลล์
  • เที่ยวครบทุกไฮไลท์ ล่องเรือกระด้ง และ ช้อปปิ้ง 2 ตลาดดัง ดองบา , ตลาดฮาน
  • ตื่นตาไปกับมังกรพ่นไฟ และ ล่องเรือชมสองฝั่งแม่น้ำหอม ,นั่งรถซิโคล่ชมเมืองเว้
  • อิ่มอร่อยกับบุฟเฟ่ต์นานาชาติ บนบาน่าฮิลล์ และ เมนู SEAFOOD 2 มื้อ
  • ฟรีหมวกเวียดนามท่านละ 1 ใบ และ Wi-Fi on Bus
  • พักโรงแรม 4 ดาว ทุกคืน บนบาน่าฮิลล์ 1 คืน 4 ดาว / เว้ 4 ดาว / ดานัง 4 ดาว
  • เดินทางโดยสายการบิน ไทยเวียดเจ็ท

ดูโปรแกรมเต็ม คลิก!

จองโปรแกรมทาง Line

โทรสอบถาม 081-553-0191

 *หมายเหตุ กรุณาดาวน์โหลด หรือ เปิดไฟล์ PDF เพื่ออ่านเงื่อนไขการจองทัวร์ และเงื่อนไขการเดินทาง*


วันที่เดินทาง ราคาท่านละ
กันยายน 2565
วันที่ 1–4 กันยายน 65 13,899.-
วันที่ 3–6 กันยายน 65 13,899.-
วันที่ 8–11 กันยายน 65 13,899.-
วันที่ 10–13 กันยายน 65 13,899.-
วันที่ 15–18 กันยายน 65 13,899.-
วันที่ 17–20 กันยายน 65 13,899.-
วันที่ 22–25 กันยายน 65 13,899.-
วันที่ 24–27 กันยายน 65 13,899.-
วันที่ 29 ก.ย.–2 ต.ค. 65 13,899.-
ตุลาคม 2565
วันที่ 1–4 ตุลาคม 65 13,899.-
วันที่ 6–9 ตุลาคม 65 13,899.-
วันที่ 8–11 ตุลาคม 65 13,899.-
วันที่ 13–16 ตุลาคม 65 14,899.-
วันที่ 21–24 ตุลาคม 65 14,899.-
วันที่ 22–25 ตุลาคม 65 14,899.-
วันที่ 23–26 ตุลาคม 65 14,899.-
วันที่ 2-5 พฤศจิกายน 65 13,899.-
วันที่ 6-9 พฤศจิกายน 65 13,899.-
วันที่ 9-12 พฤศจิกายน 65 13,899.-
วันที่ 10-13 พฤศจิกายน 65 14,899.-
วันที่ 13-16 พฤศจิกายน 65 13,899.-
วันที่ 20-23 พฤศจิกายน 65 13,899.-
ธันวาคม 2565
วันที่ 1-4 ธันวาคม 65 15,899.-
วันที่ 8-11 ธันวาคม 65 15,899.-
วันที่ 14-17 ธันวาคม 65 13,899.-
วันที่ 21-24 ธันวาคม 65 13,899.-
วันที่ 25-28 ธันวาคม 65 15,899.-
วันที่ 31 ธ.ค.-3ม.ค. 65 21,899.-
มกราคม 2566
วันที่ 12 – 15 มกราคม 2566 14,899.-
วันที่ 15 – 18 มกราคม 2566 13,899.-
วันที่ 18 – 21 มกราคม 2566 13,899.-
วันที่ 19 – 22 มกราคม 2566 14,899.-
กุมภาพันธ์ 2566
วันที่ 9-12 กุมภาพันธ์ 2566 14,899.-
วันที่ 16-19 กุมภาพันธ์ 2566 14,899.-
วันที่ 18-21 กุมภาพันธ์ 2566 14,899.-
วันที่ 19-22 กุมภาพันธ์ 2566 13,899.-
วันที่ 23-26 กุมภาพันธ์ 2566 14,899.-
วันที่ 26 ก.พ.-1มี.ค. 2566 13,899.-
มีนาคม 2566
วันที่ 2–5 มีนาคม 2566 15,899.-
วันที่ 5–8 มีนาคม 2566 13,899.-
วันที่ 8–11 มีนาคม 2566 13,899.-
วันที่ 12–15 มีนาคม 2566 13,899.-
วันที่ 16–19 มีนาคม 2566 14,899.-
วันที่ 19–22 มีนาคม 2566 13,899.-
วันที่ 20-23 มีนาคม 2566 13,899.-
วันที่ 21-24 มีนาคม 2566 13,899.-
วันที่ 22-25 มีนาคม 2566 13,899.-

ทัวร์เวียดนาม เว้ ดานัง ฮอยอัน บาน่าฮิลล์ 4วัน 3คืน