ทัวร์ยุโรป » ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ » ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ FOLLOW ME TO SWISS 7วัน 4คืน

ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ FOLLOW ME TO SWISS 7วัน 4คืน

247   0

ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ FOLLOW ME TO SWISS 7วัน 4คืน

ไฮไลท์โปรแกรม

  • พิชิตยอดเขาทิตลิส ชมทัศนียภาพอันงดงามของเทือกเขาแอลป์
  • ชมน้ำตกขนาดใหญ่ที่สุดของทวีปยุโรป แม่น้ำไรน์
  • ชมสะพานไม้ซาเปล สะพานไม้เก่าแก่อายุเกือบ 700 ปี
  • ถ่ายรูปกับส้อมยักษ์ The Fork ที่ตั้งโดดเด่นอยู่กลางทะเลสาบ
  • ชมบ่อหมีสีน้ำตาล ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของกรุงเบิร์น
  • อิสระช้อปปิ้งที่ Lohri AG Store ร้านค้านาฬิกาชั้นนำระดับโลก
  • ราคารวมวีซ่า และ แถมฟรี!! แพ็คเกจ Test & Go
  • เดินทางโดยสายการบิน ETIHAD AIRWAYS น้ำหนักสัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่อง 30 กก.

สอบถามโปรแกรมเต็ม

จองโปรแกรมทาง Line

โทรสอบถาม 081-553-0191

 *หมายเหตุ กรุณาดาวน์โหลด หรือ เปิดไฟล์ PDF เพื่ออ่านเงื่อนไขการจองทัวร์ และเงื่อนไขการเดินทาง*


วันเดินทาง
ราคาผู้ใหญ่
17-23 พ.ค. 65 69,500
23-29 พ.ค. 65 67,900
29-04 มิ.ย. 65 69,500
07-13 มิ.ย. 65 69,500
14-20 มิ.ย. 65 69,500

ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ FOLLOW ME TO SWISS 7วัน 4คืน