ทัวร์เอเซีย » ทัวร์พม่า » มหัศจรรย์…พม่า สักการะ 5 มหาบูชาสถาน 5วัน4คืน

มหัศจรรย์…พม่า สักการะ 5 มหาบูชาสถาน 5วัน4คืน

489   0

มหัศจรรย์…พม่า สักการะ 5 มหาบูชาสถาน 5วัน4คืน

ไฮไลท์โปรแกรม

  • หงสาวดี – พระธาตุมุเตา – พระราชวังบุเรงนอง – พระธาตุอินทร์แขวน
  • พระนอนชเวตาเลียว-เจดีย์ไจ๊ปุ่น
  • ย่างกุ้ง-พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี-เจดีย์โบตาทาวน์-เทพทันใจ – มหาเจดีย์ชเวดากอง
  • พุกาม-วัดเจดีย์ชเวสิกอง-วัดอนันดา-วัดมนุหา-วัดกุบยางกี
  • วัดติโลมินโล-วัดสัญพัญญู-วิหารธรรมยันจี-จุดชมวิวทุ่งทะเลเจดีย์-โชว์พื้นเมืองเชิดหุ่น
  • มัณฑะเลย์-พระราชวังมัณฑะเลย์-พระราชวังไม้สักชเวนานจอง-วัดกุโสด
  • มิงกุน-หมู่บ้านมิงกุน-ล่องแม่น้ำอิระวดี-ระฆังมิงกุน
  • ร่วมพิธีล้างหน้าพระพักตร์พระมหามัยมุณี-อมรปุระ-วัดมหากันดายงค์-สะพานไม้อูเบ็ง
  • เดินทางโดย สายการบิน Bangkok Airways (PG)

ดูโปรแกรมเต็ม คลิก!

จองโปรแกรมทาง Line

โทรสอบถาม 081-553-0191

โทรสอบถาม 086-222-4225


เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ราคา
10 ต.ค.62 14 ต.ค.62 22,900
19 ต.ค.62 23 ต.ค.62 22,900
21 พ.ย.62 25 พ.ย.62 22,900
05 ธ.ค.62 09 ธ.ค.62 23,900
06 ธ.ค.62 10 ธ.ค.62 23,900
28 ธ.ค.62 01 ม.ค.63 30,900
09 ม.ค.63 13 ม.ค.63 21,900
13 ก.พ.63 17 ก.พ.63 21,900
26 มี.ค.63 30 มี.ค.63 21,900
02 เม.ย.63 06 เม.ย.63 22,900
10 เม.ย.63 14 เม.ย.63 23,900
12 เม.ย.63 16 เม.ย.63 23,900
30 เม.ย.63 04 พ.ค.63 22,900
28 พ.ค.63 01 มิ.ย.63 21,900
25 มิ.ย.63 29 มิ.ย.63 21,900

มหัศจรรย์…พม่า สักการะ 5 มหาบูชาสถาน 5วัน4คืน