ทัวร์ยุโรป » ทัวร์อิตาลี » ทัวร์อิตาลี สวิส จุงเฟรา ฝรั่งเศส TVG 9วัน บินTG

ทัวร์อิตาลี สวิส จุงเฟรา ฝรั่งเศส TVG 9วัน บินTG

165   0

ทัวร์อิตาลี สวิส จุงเฟรา ฝรั่งเศส TVG 9วัน บินTG

ไฮไลท์โปรแกรม

  • โรม – นครรัฐวาติกัน – มหาวิหารเซ็นต์ปีเตอร์ – โคลอสเซียม – น้ำพุเทรวี่ – วิหารแพนธีออน
  • บันไดเสปน – ปราโต้ – หอเอนเมืองปิซ่า – เมสเตร้ – เกาะเวนิส – สะพานถอนลมหายใจ – จัตุรัสซานมาโค
  • วิหารเซ็นต์มาร์ค – ล่องเรือกอนโดล่า*** – โคโม – อินเทอร์ลาเค่น – กรินเดลวาลด์ – นั่งรถไฟชมวิวพิชิตยอดเขาจุงเฟรา
  • ถ้ำน้ำแข็ง1,000 ปี – ภัตตาคารชมวิวพานอราม่า – ไคลน์ไชเด็ค
  • ดีจอง – นั่งรถไฟ TGV – ปารีส – เข้าพระราชวังแวร์ซายย์ – ล่องเรือแม่น้ำแซนน์ – ขึ้นหอไอเฟล
  • เข้าพิพิธภัณฑ์ลูฟร์ – Duty Free – ช้อปปิ้งแบรนด์เนม – ห้างลาฟาแยต
  • ***นั่งรถไฟ TGV // ขึ้นหอไอเฟล // เข้าพิพิธภัณฑ์ลูฟร์ // ชิมหอยเอสคาโก้***
  • ดินทางโดย สายการบิน Thai Airways (TG)

ดูโปรแกรมเต็ม คลิก!

จองโปรแกรมทาง Line

โทรสอบถาม 081-553-0191

โทรสอบถาม 086-222-4225


วันเดินทาง ราคา
01-09 กุมภาพันธ์ 2563 69,900.-บาท
06-14 กุมภาพันธ์ 2563 69,900.-บาท
08-16 กุมภาพันธ์ 2563 69,900.-บาท
13-21 กุมภาพันธ์ 2563 69,900.-บาท
15-23 กุมภาพันธ์ 2563 69,900.-บาท
20-28 กุมภาพันธ์ 2563 69,900.-บาท
22 ก.พ.-01 มี.ค. 2563 69,900.-บาท
27 ก.พ.-06 มี.ค. 2563 69,900.-บาท
29 ก.พ.-08 มี.ค. 2563 69,900.-บาท
05-13 มีนาคม 2563 69,900.-บาท
07-15 มีนาคม 2563 69,900.-บาท
12-20 มีนาคม 2563 69,900.-บาท
14-22 มีนาคม 2563 69,900.-บาท
19-27 มีนาคม 2563 69,900.-บาท
21-29 มีนาคม 2563 69,900.-บาท
26 มี.ค.-03 เม.ย. 2563 69,900.-บาท
28 มี.ค.-05 เม.ย. 2563 69,900.-บาท
04-12 เมษายน 2563 74,900.-บาท
18-26 เมษายน 2563 71,900.-บาท
21-29 เมษายน 2563 71,900.-บาท
02-10 พฤษภาคม 2563 71,900.-บาท
07-15 พฤษภาคม 2563 71,900.-บาท
09-17 พฤษภาคม 2563 71,900.-บาท
14-22 พฤษภาคม 2563 71,900.-บาท
16-24 พฤษภาคม 2563 71,900.-บาท
21-29 พฤษภาคม 2563 71,900.-บาท
23-31 พฤษภาคม 2563 71,900.-บาท
28 พ.ค.-05 มิ.ย. 2563 71,900.-บาท
30 พ.ค.-07 มิ.ย. 2563 71,900.-บาท
04-12 มิถุนายน 2563 71,900.-บาท
06-14 มิถุนายน 2563 71,900.-บาท
11-19 มิถุนายน 2563 71,900.-บาท
13-21 มิถุนายน 2563 71,900.-บาท
18-26 มิถุนายน 2563 71,900.-บาท
20-28 มิถุนายน 2563 71,900.-บาท
25 มิ.ย.-03 ก.ค. 2563 71,900.-บาท
27 มิ.ย.-05 ก.ค. 2563 71,900.-บาท

ทัวร์อิตาลี สวิส จุงเฟรา ฝรั่งเศส TVG 9วัน บินTG