ทัวร์ยุโรป » ทัวร์อิตาลี » ทัวร์อิตาลี สวิส จุงเฟรา ฝรั่งเศส TVG 9วัน บินTG

ทัวร์อิตาลี สวิส จุงเฟรา ฝรั่งเศส TVG 9วัน บินTG

60   0

ทัวร์อิตาลี สวิส จุงเฟรา ฝรั่งเศส TVG 9วัน บินTG

ไฮไลท์โปรแกรม

  • โรม – นครรัฐวาติกัน – มหาวิหารเซ็นต์ปีเตอร์ – โคลอสเซียม – น้ำพุเทรวี่ – วิหารแพนธีออน
  • บันไดเสปน – ปราโต้ – หอเอนเมืองปิซ่า – เมสเตร้ – เกาะเวนิส – สะพานถอนลมหายใจ – จัตุรัสซานมาโค
  • วิหารเซ็นต์มาร์ค – ล่องเรือกอนโดล่า*** – โคโม – อินเทอร์ลาเค่น – กรินเดลวาลด์ – นั่งรถไฟชมวิวพิชิตยอดเขาจุงเฟรา
  • ถ้ำน้ำแข็ง1,000 ปี – ภัตตาคารชมวิวพานอราม่า – ไคลน์ไชเด็ค
  • ดีจอง – นั่งรถไฟ TGV – ปารีส – เข้าพระราชวังแวร์ซายย์ – ล่องเรือแม่น้ำแซนน์ – ขึ้นหอไอเฟล
  • เข้าพิพิธภัณฑ์ลูฟร์ – Duty Free – ช้อปปิ้งแบรนด์เนม – ห้างลาฟาแยต
  • ***นั่งรถไฟ TGV // ขึ้นหอไอเฟล // เข้าพิพิธภัณฑ์ลูฟร์ // ชิมหอยเอสคาโก้***
  • ดินทางโดย สายการบิน Thai Airways (TG)

ดูโปรแกรมเต็ม คลิก!

จองโปรแกรมทาง Line

โทรสอบถาม 081-553-0191

โทรสอบถาม 086-222-4225


วันเดินทาง ราคา
12-20 กันยายน 2562 72,900.-บาท
14-22 กันยายน 2562 72,900.-บาท
21-29 กันยายน 2562 72,900.-บาท
03-11 ตุลาคม 2562 72,900.-บาท
10-18 ตุลาคม 2562 72,900.-บาท
17-25 ตุลาคม 2562 72,900.-บาท
24 ต.ค.-01 พ.ย. 2562 72,900.-บาท
31 ต.ค.-08 พ.ย. 2562 69,900.-บาท
02-10 พฤศจิกายน 2562 69,900.-บาท
07-15 พฤศจิกายน 2562 69,900.-บาท
09-17 พฤศจิกายน 2562 69,900.-บาท
14-22 พฤศจิกายน 2562 69,900.-บาท
16-24 พฤศจิกายน 2562 69,900.-บาท
21-29 พฤศจิกายน 2562 69,900.-บาท
23 พ.ย.-01 ธ.ค. 2562 69,900.-บาท
28 พ.ย.-06 ธ.ค. 2562 69,900.-บาท
01-09 ธันวาคม 2562 72,900.-บาท
02-10 ธันวาคม 2562 72,900.-บาท
03-11 ธันวาคม 2562 72,900.-บาท
04-12 ธันวาคม 2562 72,900.-บาท
05-13 ธันวาคม 2562 72,900.-บาท
06-14 ธันวาคม 2562 72,900.-บาท

ทัวร์อิตาลี สวิส จุงเฟรา ฝรั่งเศส TVG 9วัน บินTG