ทัวร์เอเซีย » ทัวร์ไต้หวัน » ทัวร์ไต้หวัน ซุปตาร์…TAIWAN หนาวลมห่มไอรัก..!! 5วัน 3คืน

ทัวร์ไต้หวัน ซุปตาร์…TAIWAN หนาวลมห่มไอรัก..!! 5วัน 3คืน

ทัวร์ไต้หวัน ซุปตาร์…TAIWAN หนาวลมห่มไอรัก..!! 5วัน 3คืน

รหัสโปรแกรม : 17972

จำนวนวันเดินทาง

5วัน 3คืน

ราคาเริ่มต้น

19,888 บาท/ท่าน

กำหนดการเดินทาง

พ.ย. 66 - มี.ค. 67

เดินทางโดย


ดาวน์โหลดโปรแกรม *กรุณาดาวน์โหลด ไฟล์PDF เพื่ออ่านเงื่อนไขการจองทัวร์ และการเดินทาง*

ติดต่อเรา

ทัวร์ไต้หวัน ซุปตาร์…TAIWAN หนาวลมห่มไอรัก..!! 5วัน 3คืน

รายละเอียดโปรแกรม

  • วันที่ 1 ท่าอากาศยานดอนเมือง
  • วันที่ 2 ท่าอากาศยานนานาชาติเมืองเถาหยวน – เมืองเจียอี้ – อุทยานแห่งชาติอาลีซาน – สักการะศาลเจ้าพ่อเสือกลางอุทยานอาลีซาน – นั่งรถไฟโบราณ – ตลาดกลางคืนเหวินฮั่ว
  • วันที่ 3 ชิมชาอู่หลง – หมู่บ้านฮิโนกิ – เมืองไทจง – หมู่บ้านสายรุ้ง – ร้านไอศกรีมมิยาฮาร่า – ตลาดกลางคืนฟ่งเจี่ย
  • วันที่ 4 เมืองไทเป – ร้านขนมพายสับปะรด – ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นตึก) – ศูนย์สร้อยสุขภาพ – วัดหลงซาน – ย่านซีเหมินติง
  • วันที่ 5 ท่าเรือประมงเจิ้งปิน – เมืองโบราณจิ่วเฟิ่น – ร้าน Cosmetics Shop – GLORIA OUTLET – ท่าอากาศยานนานาชาติเถาหยวน – ท่าอากาศยานดอนเมือง
วันเดินทาง ราคา/ท่าน
01 – 05 พฤศจิกายน 2566 21,888
08 – 12 พฤศจิกายน 2566 21,888
15 – 19 พฤศจิกายน 2566 21,888
22 – 26 พฤศจิกายน 2566 21,888
29 พฤศจิกายน – 03 ธันวาคม  2566 21,888
06 – 10 ธันวาคม  2566 (วันหยุด, วันรัฐธรรมนูญ) 23,888
13 – 17 ธันวาคม  2566 22,888
20 – 24 ธันวาคม  2566 (ช่วงเทศกาลคริสต์มาส) 28,888
27 – 31 ธันวาคม  2566 (วันหยุด, เทศกาลปีใหม่) 34,888
03 – 07 มกราคม 2567 21,888
08 – 12 มกราคม 2567 19,888
10 – 14 มกราคม 2567 21,888
17 – 21 มกราคม 2567 21,888
24 – 28 มกราคม 2567 21,888
31 มกราคม – 04 กุมภาพันธ์ 2567 21,888
21 – 25 กุมภาพันธ์ 2567 (วันหยุด, วันมาฆบูชา) 24,888
28 กุมภาพันธ์ – 03 มีนาคม 2567 22,888
06 – 10 มีนาคม 2567 22,888
13 – 17 มีนาคม 2567 22,888
20 – 24 มีนาคม 2567 22,888
27 – 31 มีนาคม 2567 22,888

ทัวร์ไต้หวัน ซุปตาร์…TAIWAN หนาวลมห่มไอรัก..!! 5วัน 3คืน

ทัวร์ไต้หวัน

FACEBOOK FANPAGE