เอเซีย » ทัวร์ญี่ปุ่น » ทัวร์โอซาก้า » ทัวร์ญี่ปุ่น Cool Kansai OSAKA

ทัวร์ญี่ปุ่น Cool Kansai OSAKA

ทัวร์ญี่ปุ่น Cool Kansai OSAKA เที่ยวญี่ปุ่น...โอซาก้า เกียวโต นัมบะยาซากะ 5วัน 3คืน

รหัสโปรแกรม : 17761


จำนวนวันเดินทาง : 5วัน 3คืน


ราคาเริ่มต้น ฿32,888 /ท่าน


กำหนดการเดินทาง ธ.ค. 66 - มี.ค. 67

เดินทางโดยทัวร์ญี่ปุ่น Cool Kansai OSAKA เที่ยวญี่ปุ่น…โอซาก้า เกียวโต นัมบะยาซากะ 5วัน 3คืน

รายละเอียดโปรแกรม

  • วันที่ 1 ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ
  • วันที่ 2 ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ – ท่าอากาศยานนานาชาติคันไซ – โอซาก้า – ศาลเจ้านัมบะยาซากะ
  • วันที่ 3 เกียวโต – ศึกษาพิธีชงชาแบบญี่ปุ่น Kyoto Shikido Duty free – วัดคิโยมิสุเดระ – ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ
  • วันที่ 4 อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย
  • วันที่ 5 ท่าอากาศยานนานาชาติคันไซ – ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ
วันเดินทาง ราคา/ท่าน
06-10 ธันวาคม 66 34,888
07-11 ธันวาคม 66 34,888
13-17 ธันวาคม 66 34,888
14-18 ธันวาคม 66 34,888
20-24 ธันวาคม 66 35,888
21-25 ธันวาคม 66 37,888
27-31 ธันวาคม 66 39,888
28 ธันวาคม 66-01 มกราคม 67 44,888
04-08 มกราคม 67 37,888
10-14 มกราคม 67 37,888
11-15 มกราคม 67 37,888
17-21 มกราคม 67 34,888
18-22 มกราคม 67 34,888
24-28 มกราคม 67 32,888
25-29 มกราคม 67 32,888
31 มกราคม-04 กุมภาพันธ์ 67 34,888
01-05 กุมภาพันธ์ 67 34,888
07-11 กุมภาพันธ์ 67 34,888
08-12 กุมภาพันธ์ 67 34,888
14-18 กุมภาพันธ์ 67 34,888
15-19 กุมภาพันธ์ 67 32,888
21-25 กุมภาพันธ์ 67 34,888
22-26 กุมภาพันธ์ 67 34,888
28 กุมภาพันธ์-03 มีนาคม 67 34,888
29 กุมภาพันธ์-04 มีนาคม 67 32,888
06-10 มีนาคม 67 34,888
07-11 มีนาคม 67 32,888

ทัวร์ญี่ปุ่น Cool Kansai OSAKA เที่ยวญี่ปุ่น…โอซาก้า เกียวโต นัมบะยาซากะ 5วัน 3คืน

ทัวร์ญี่ปุ่น

FACEBOOK FANPAGE


6 กันยายน 2023