ทัวร์เอเซีย » ทัวร์ญี่ปุ่น » โตเกียว » ทัวร์โตเกียว ซุปตาร์ โตเกียวลายดอก ออกลายมาเลย 5วัน 3คืน

ทัวร์โตเกียว ซุปตาร์ โตเกียวลายดอก ออกลายมาเลย 5วัน 3คืน

ทัวร์โตเกียว ซุปตาร์ โตเกียวลายดอก ออกลายมาเลย 5วัน 3คืน

รหัสโปรแกรม : 17626

จำนวนวันเดินทาง

5วัน 3คืน

ราคาเริ่มต้น

38,888 บาท/ท่าน

กำหนดการเดินทาง

ก.พ. 67 - มี.ค. 67

เดินทางโดย


ดาวน์โหลดโปรแกรม *กรุณาดาวน์โหลด ไฟล์PDF เพื่ออ่านเงื่อนไขการจองทัวร์ และการเดินทาง*

ติดต่อเรา

ทัวร์โตเกียว ซุปตาร์ โตเกียวลายดอก ออกลายมาเลย 5วัน 3คืน

XJ114 TOKYO FUJI KAWAZU SAKURA 5D3N BY XJ

รายละเอียดโปรแกรม

  • วันที่ 1 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย
  • วันที่ 2 ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ – เมืองคาวาสึ – ชมซากุระ เมืองคาวาสึ หรือ ขึ้นกระเช้าโอมุโระ(กรณีหมดเทศกาลซากุระ) – จังหวัดยามานาชิ – หมู่บ้านโอชิโนะฮัคไค – ออนเซ็น + ขาปูยักษ์
  • วันที่ 3 สัมผัสหิมะ ณ ลานสกี ฟูจิเท็น สโนว รีสอร์ท หรือ จุดชมวิวชั้น 5 ภูเขาไฟฟูจิ (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) – พิธีชงชาญี่ปุ่น – กรุงโตเกียว – ชมแมวยักษ์ 3 มิติ พร้อมช้อปปิ้ง ย่านชินจูกุ – เมืองนาริตะ
  • วันที่ 4 กรุงโตเกียว – วัดอาซากุสะ – ช้อปปิ้งถนนนากามิเสะ – ถ่ายรูปโตเกียวสกายทรี ริมแม่น้ำสุมิดะ – ย่านโอไดบะ – ห้างไดเวอร์ซิตี้ – เมืองนาริตะ – อิออน มอลล์ นาริตะ
  • วันที่ 5 ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ – ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ

วันเดินทาง ราคาทัวร์ / ท่าน
06 – 10 กุมภาพันธ์ 2567 39,888.-
07 – 11 กุมภาพันธ์ 2567 39,888.-
08 – 12 กุมภาพันธ์ 2567 39,888.-
09 – 13 กุมภาพันธ์ 2567 39,888.-
10 – 14 กุมภาพันธ์ 2567 39,888.-
11 – 15 กุมภาพันธ์ 2567 39,888.-
12 – 16 กุมภาพันธ์ 2567 39,888.-
13 – 17 กุมภาพันธ์ 2567 39,888.-
14 – 18 กุมภาพันธ์ 2567 39,888.-
15 – 19 กุมภาพันธ์ 2567 39,888.-
16 – 20 กุมภาพันธ์ 2567 39,888.-
17 – 21 กุมภาพันธ์ 2567 39,888.-
18 – 22 กุมภาพันธ์ 2567 39,888.-
19 – 23 กุมภาพันธ์ 2567 39,888.-
20 – 24 กุมภาพันธ์ 2567 39,888.-
21 – 25 กุมภาพันธ์ 2567 39,888.-
22 – 26 กุมภาพันธ์ 2567 39,888.-
23 – 27 กุมภาพันธ์ 2567 39,888.-
24 – 28 กุมภาพันธ์ 2567 39,888.-
25 – 29 กุมภาพันธ์ 2567 39,888.-
26 กุมภาพันธ์ – 01 มีนาคม 2567 39,888.-
27 กุมภาพันธ์ – 02 มีนาคม 2567 39,888.-
28 กุมภาพันธ์ – 03 มีนาคม 2567 39,888.-
29 กุมภาพันธ์ – 04 มีนาคม 2567 39,888.-
01 – 05 มีนาคม 2567 38,888.-
02 – 06 มีนาคม 2567 38,888.-
03 – 07 มีนาคม 2567 38,888.-
04 – 08 มีนาคม 2567 38,888.-
05 – 09 มีนาคม 2567 38,888.-
06 – 10 มีนาคม 2567 38,888.-
07 – 11 มีนาคม 2567 38,888.-
08 – 12 มีนาคม 2567 38,888.-
09 – 13 มีนาคม 2567 38,888.-
10 – 14 มีนาคม 2567 38,888.-
11 – 15 มีนาคม 2567 38,888.-
12 – 16 มีนาคม 2567 38,888.-
13 – 17 มีนาคม 2567 38,888.-
14 – 18 มีนาคม 2567 38,888.-
15 – 19 มีนาคม 2567 (บัส 1) 45,888.-
15 – 19 มีนาคม 2567 (บัส 2) 45,888.-
16 – 20 มีนาคม 2567 45,888.-
17 – 21 มีนาคม 2567 45,888.-
18 – 22 มีนาคม 2567 45,888.-
19 – 23 มีนาคม 2567 45,888.-
20 – 24 มีนาคม 2567 45,888.-
21 – 25 มีนาคม 2567 45,888.-
22 – 26 มีนาคม 2567 45,888.-
23 – 27 มีนาคม 2567 45,888.-
24 – 28 มีนาคม 2567 45,888.-
25 – 29 มีนาคม 2567 45,888.-
26 – 30 มีนาคม 2567 45,888.-
27 – 31 มีนาคม 2567 45,888.-

ทัวร์โตเกียว ซุปตาร์ โตเกียวลายดอก ออกลายมาเลย 5วัน 3คืน

ทัวร์โตเกียว

FACEBOOK FANPAGE