ทัวร์เอเซีย » ทัวร์ญี่ปุ่น » ทัวร์ฮอกไกโด » ทัวร์ฮอกไกโด ซุปตาร์ ฮอกไกโดหนาวนี้ ของแทร่ 5วัน 3คืน

ทัวร์ฮอกไกโด ซุปตาร์ ฮอกไกโดหนาวนี้ ของแทร่ 5วัน 3คืน

ทัวร์ฮอกไกโด ซุปตาร์ ฮอกไกโดหนาวนี้ ของแทร่ 5วัน 3คืน

รหัสโปรแกรม : 17604

จำนวนวันเดินทาง

5วัน 3คืน

ราคาเริ่มต้น

฿36,888 /ท่าน

กำหนดการเดินทาง

ธ.ค. 66 - มี.ค. 67

เดินทางโดย

ดาวน์โหลดโปรแกรม *กรุณาดาวน์โหลด ไฟล์PDF เพื่ออ่านเงื่อนไขการจองทัวร์ และการเดินทาง*

ติดต่อเรา

ทัวร์ฮอกไกโด ซุปตาร์ ฮอกไกโดหนาวนี้ ของแทร่ 5วัน 3คืน

XJ127 HOKKAIDO ASAHIKAWA OTARU SNOW 5D3N BY XJ

รายละเอียดโปรแกรม

  • วันที่ 1 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย
  • วันที่ 2 ท่าอากาศยานนิวชิโตเสะ ฮอกไกโด ประเทศญี่ปุ่น – เมืองฟุราโน่ – หมู่บ้านเทพนิยาย นิงเกิ้ลเทอเรส – เมืองอาซาฮิคาว่า – อิออน อาซาฮิคาว่า
  • วันที่ 3 เมืองอาซาฮิคาว่า – สวนสัตว์อะซาฮิยาม่า – หมู่บ้านราเมง – เมืองฟุราโน่ – ลานสกีชิคิไซ – เมืองซัปโปโร
  • วันที่ 4 เมืองซัปโปโร – ดิวตี้ฟรี – เมืองโอตารุ – คลองโอตารุ – พิพิทธภัณฑ์กล่องดนตรี – เมืองซัปโปโร – ช้อปปิ้งทานุกิโคจิ
  • วันที่ 5ท่าอากาศยานนิวชิโตเสะ ฮอกไกโด ประเทศญี่ปุ่น – ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย

วันเดินทาง ราคาทัวร์ / ท่าน
05 – 09 ธันวาคม 2566 43,888.-
07 – 11 ธันวาคม 2566 43,888.-
08 – 12 ธันวาคม 2566 43,888.-
09 – 13 ธันวาคม 2566 43,888.-
10 – 14 ธันวาคม 2566 43,888.-
11 – 15 ธันวาคม 2566 43,888.-
12 – 16 ธันวาคม 2566 43,888.-
13 – 17 ธันวาคม 2566 43,888.-
14 – 18 ธันวาคม 2566 43,888.-
16 – 20 ธันวาคม 2566 45,888.-
18 – 22 ธันวาคม 2566 45,888.-
19 – 23 ธันวาคม 2566 45,888.-
20 – 24 ธันวาคม 2566 45,888.-
21 – 25 ธันวาคม 2566 45,888.-
22 – 26 ธันวาคม 2566 45,888.-
24 – 28 ธันวาคม 2566 45,888.-
03 – 07 มกราคม 2567 45,888.-
04 – 08 มกราคม 2567 45,888.-
05 – 09 มกราคม 2567 45,888.-
06 – 10 มกราคม 2567 45,888.-
07 – 11 มกราคม 2567 45,888.-
08 – 12 มกราคม 2567 45,888.-
09 – 13 มกราคม 2567 45,888.-
10 – 14 มกราคม 2567 45,888.-
11 – 15 มกราคม 2567 45,888.-
12 – 16 มกราคม 2567 45,888.-
13 – 17 มกราคม 2567 45,888.-
14 – 18 มกราคม 2567 45,888.-
15 – 19 มกราคม 2567 43,888.-
16 – 20 มกราคม 2567 43,888.-
17 – 21 มกราคม 2567 43,888.-
18 – 22 มกราคม 2567 43,888.-
19 – 23 มกราคม 2567 43,888.-
20 – 24 มกราคม 2567 43,888.-
21 – 25 มกราคม 2567 43,888.-
22 – 26 มกราคม 2567 43,888.-
23 – 27 มกราคม 2567 43,888.-
24 – 28 มกราคม 2567 43,888.-
25 – 29 มกราคม 2567 43,888.-
26 – 30 มกราคม 2567 43,888.-
27 – 31 มกราคม 2567 43,888.-
28 มกราคม – 01 กุมภาพันธ์ 2567 43,888.-
29 มกราคม – 02 กุมภาพันธ์ 2567 43,888.-
30 มกราคม – 03 กุมภาพันธ์ 2567 43,888.-
31 มกราคม – 04 กุมภาพันธ์ 2567 45,888.-
09 – 13 กุมภาพันธ์ 2567 45,888.-
10 – 14 กุมภาพันธ์ 2567 45,888.-
11 – 15 กุมภาพันธ์ 2567 45,888.-
12 – 16 กุมภาพันธ์ 2567 45,888.-
13 – 17 กุมภาพันธ์ 2567 45,888.-
14 – 18 กุมภาพันธ์ 2567 43,888.-
15 – 19 กุมภาพันธ์ 2567 43,888.-
16 – 20 กุมภาพันธ์ 2567 43,888.-
17 – 21 กุมภาพันธ์ 2567 43,888.-
18 – 22 กุมภาพันธ์ 2567 (บัส 1) 43,888.-
18 – 22 กุมภาพันธ์ 2567 (บัส 2) 43,888.-
19 – 23 กุมภาพันธ์ 2567 (บัส 1) 43,888.-
19 – 23 กุมภาพันธ์ 2567 (บัส 2) 43,888.-
20 – 24 กุมภาพันธ์ 2567 43,888.-
21 – 25 กุมภาพันธ์ 2567 (บัส 1) 43,888.-
21 – 25 กุมภาพันธ์ 2567 (บัส 2) 43,888.-
22 – 26 กุมภาพันธ์ 2567 43,888.-
23 – 27 กุมภาพันธ์ 2567 43,888.-
24 – 28 กุมภาพันธ์ 2567 (บัส 1) 43,888.-
24 – 28 กุมภาพันธ์ 2567 (บัส 2) 43,888.-
25 – 29 กุมภาพันธ์ 2567 (บัส 1) 43,888.-
25 – 29 กุมภาพันธ์ 2567 (บัส 2) 43,888.-
26 กุมภาพันธ์ – 01 มีนาคม 2567 43,888.-
27 กุมภาพันธ์ – 02 มีนาคม 2567 (บัส 1) 43,888.-
27 กุมภาพันธ์ – 02 มีนาคม 2567 (บัส 2) 43,888.-
28 กุมภาพันธ์ – 03 มีนาคม 2567 (บัส 1) 43,888.-
28 กุมภาพันธ์ – 03 มีนาคม 2567 (บัส 2) 43,888.-
29 กุมภาพันธ์ – 04 มีนาคม 2567 (บัส 1) 43,888.-
29 กุมภาพันธ์ – 04 มีนาคม 2567 (บัส 2) 43,888.-
01 – 05 มีนาคม 2567 43,888.-
02 – 06 มีนาคม 2567 43,888.-
03 – 07 มีนาคม 2567 (บัส 1) 43,888.-
03 – 07 มีนาคม 2567 (บัส 2) 43,888.-
04 – 08 มีนาคม 2567 (บัส 1) 43,888.-
04 – 08 มีนาคม 2567 (บัส 2) 43,888.-
05 – 09 มีนาคม 2567 43,888.-
06 – 10 มีนาคม 2567 43,888.-
07 – 11 มีนาคม 2567 (บัส 1) 43,888.-
07 – 11 มีนาคม 2567 (บัส 2) 43,888.-
08 – 12 มีนาคม 2567 43,888.-
09 – 13 มีนาคม 2567 (บัส 1) 43,888.-
09 – 13 มีนาคม 2567 (บัส 2) 43,888.-
10 – 14 มีนาคม 2567 (บัส 1) 43,888.-
10 – 14 มีนาคม 2567 (บัส 2) 43,888.-
11 – 15 มีนาคม 2567 (บัส 1) 43,888.-
11 – 15 มีนาคม 2567 (บัส 2) 43,888.-
12 – 16 มีนาคม 2567 (บัส 1) 43,888.-
12 – 16 มีนาคม 2567 (บัส 2) 43,888.-
13 – 17 มีนาคม 2567 (บัส 1) 43,888.-
13 – 17 มีนาคม 2567 (บัส 2) 43,888.-
14 – 18 มีนาคม 2567 (บัส 1) 43,888.-
14 – 18 มีนาคม 2567 (บัส 2) 43,888.-
15 – 19 มีนาคม 2567 (บัส 1) 43,888.-
15 – 19 มีนาคม 2567 (บัส 2) 43,888.-
16 – 20 มีนาคม 2567 (บัส 1) 43,888.-
16 – 20 มีนาคม 2567 (บัส 2) 43,888.-
17 – 21 มีนาคม 2567 (บัส 1) 43,888.-
17 – 21 มีนาคม 2567 (บัส 2) 43,888.-
18 – 22 มีนาคม 2567 (บัส 1) 43,888.-
18 – 22 มีนาคม 2567 (บัส 2) 43,888.-
19 – 23 มีนาคม 2567 43,888.-
20 – 24 มีนาคม 2567 43,888.-
21 – 25 มีนาคม 2567 (บัส 1) 43,888.-
21 – 25 มีนาคม 2567 (บัส 2) 43,888.-
22 – 26 มีนาคม 2567 43,888.-
23 – 27 มีนาคม 2567 (บัส 1) 38,888.-
23 – 27 มีนาคม 2567 (บัส 2) 38,888.-
24 – 28 มีนาคม 2567 (บัส 1) 38,888.-
24 – 28 มีนาคม 2567 (บัส 2) 38,888.-
25 – 29 มีนาคม 2567 38,888.-
26 – 30 มีนาคม 2567 36,888.-

ทัวร์ฮอกไกโด ซุปตาร์ ฮอกไกโดหนาวนี้ ของแทร่ 5วัน 3คืน

ทัวร์ฮอกไกโด

FACEBOOK FANPAGE