ทัวร์เอเซีย » ทัวร์ลาว » ทัวร์ลาว ซุปตาร์…เที่ยวพัก ฮักลาว 4วัน 3คืน

ทัวร์ลาว ซุปตาร์…เที่ยวพัก ฮักลาว 4วัน 3คืน

ทัวร์ลาว ซุปตาร์...เที่ยวพัก ฮักลาว 4วัน 3คืน

รหัสโปรแกรม : 17590


จำนวนวันเดินทาง : 4วัน 3คืน


ราคาเริ่มต้น ฿14,888 /ท่าน


กำหนดการเดินทาง พ.ย. 66 - มี.ค. 67

เดินทางโดย


ดูโปรแกรมทัวร์ *กรุณาดาวน์โหลด ไฟล์PDF เพื่ออ่านเงื่อนไขการจองทัวร์ และการเดินทาง*

ทัวร์ลาว ซุปตาร์…เที่ยวพัก ฮักลาว 4วัน 3คืน

รายละเอียดโปรแกรม

  • วันที่ 1 ท่าอากาศยานดอนเมือง – ท่าอากาศยานนานาชาติวัตไต – วัดสีเมือง – พระธาตุหลวง – ประตูชัย – วังเวียง – ถนนคนเดินวังเวียง
  • วันที่ 2 บลูลากูน – ถ้ำปูคำ – สะพานสีฟ้า – ล่องเรือแม่น้ำซอง – สถานีรถไฟฟ้าความเร็วสูงวังเวียง – หลวงพระบาง – เมืองหลวงพระบาง – วัดใหม่
  • วันที่ 3 วัดเชียงทอง – พระธาตุพูสี – พระราชวังหลวงพระบาง – วัดวิชุนราช – ออกพบตก – ตลาดมืดหลวงพระบาง
  • วันที่ 4 ตักบาตรข้าวเหนียว – ตลาดเช้าหลวงพระบาง – น้ำตกตาดกวางสี – ท่าอากาศยานหลวงพระบาง – ท่าอากาศยานดอนเมือง

วันเดินทาง ราคาทัวร์ / ท่าน
23 – 26 พฤศจิกายน 2566 14,888
07 – 10 ธันวาคม 2566 17,888
21 – 24 ธันวาคม 2566 17,888
23 – 26 ธันวาคม 2566 17,888
28 – 31 ธันวาคม 2566 18,888
29 ธันวาคม 2566 – 01 มกราคม 2567 18,888
11 – 14 มกราคม 2567 15,888
18 – 21 มกราคม 2567 15,888
01 – 04 กุมภาพันธ์ 2567 15,888
08 – 11 กุมภาพันธ์ 2567 18,888
15 – 18 กุมภาพันธ์ 2567 18,888
22 – 25 กุมภาพันธ์ 2567 16,888
29 กุมภาพันธ์ – 03 มีนาคม 2567 15,888
07 – 10 มีนาคม 2567 15,888
14 – 17 มีนาคม 2567 15,888
21 – 24 มีนาคม 2567 15,888
28 – 31 มีนาคม 2567 15,888

ทัวร์ลาว ซุปตาร์…เที่ยวพัก ฮักลาว 4วัน 3คืน

ทัวร์ลาว

FACEBOOK FANPAGE


4 กันยายน 2023