ทัวร์เอเซีย » ทัวร์เวียดนาม » ทัวร์เวียดนาม ซุปตาร์…บานาฮิลล์ มีสุข 4วัน 3คืน

ทัวร์เวียดนาม ซุปตาร์…บานาฮิลล์ มีสุข 4วัน 3คืน

“ทัวร์เวียดนาม

รหัสโปรแกรม : 17577

จำนวนวันเดินทาง

4วัน 3คืน

ราคาเริ่มต้น

13,888 บาท/ท่าน

กำหนดการเดินทาง

ต.ค. 66 - มี.ค. 67

เดินทางโดย


ดาวน์โหลดโปรแกรม *กรุณาดาวน์โหลด ไฟล์PDF เพื่ออ่านเงื่อนไขการจองทัวร์ และการเดินทาง*

ติดต่อเรา

ทัวร์เวียดนาม ซุปตาร์…บานาฮิลล์ มีสุข 4วัน 3คืน

รายละเอียดโปรแกรม

  • วันที่ 1 ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ – ท่าอากาศยานนานาชาติดานัง – สะพานมังกร
  • วันที่ 2 ล่องเรือกระด้ง – หมู่บ้านแกะสลักหินอ่อน – เมืองโบราณฮอยอัน – บานาฮิลล์ – สวนดอกไม้ – สวนสนุก The Fantasy Park
  • วันที่ 3 สะพานโกเด้นบริดจ์ – อุโมงค์เก็บไวน์ – เดินทางไปเมืองเว้ – วัดเทียนมู่ – ตลาดดงบา – ล่องเรือมังกรแม่น้ำหอม
  • วันที่ 4 ถ่ายรูปหน้าพระราชวังไดโน้ย – รถสามล้อซิโคล่ – ร้านเยื่อไม้ไผ่ – วัดลินห์อึ๋ง – ตลาดฮาน – ท่าอากาศยานนานาชาติดานัง – ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ

วันเดินทาง ราคาทัวร์ / ท่าน
26 – 29 ตุลาคม 2566 13,888
27 – 30 ตุลาคม 2566 14,888
03 – 06 พฤศจิกายน 2566 14,888
04 – 07 พฤศจิกายน 2566 14,888
10 – 13 พฤศจิกายน 2566 14,888
11 – 14 พฤศจิกายน 2566 14,888
16 – 19 พฤศจิกายน 2566 14,888
18 – 21 พฤศจิกายน 2566 14,888
30 พฤศจิกายน – 03 ธันวาคม 2566 15,888
01 – 04 ธันวาคม 2566 15,888
08 – 11 ธันวาคม 2566 16,888
09 – 12 ธันวาคม 2566 16,888
10 – 13 ธันวาคม 2566 15,888
16 – 19 ธันวาคม 2566 15,888
17 – 20 ธันวาคม 2566 15,888
22 – 25 ธันวาคม 2566 17,888
23 – 26 ธันวาคม 2566 18,888
29 ธันวาคม 2566 – 01 มกราคม 2567 21,888
31 ธันวาคม 2566 – 03 มกราคม 2567 21,888
05 – 08 มกราคม 2567 15,888
12 – 15 มกราคม 2567 15,888
27 – 30 มกราคม 2567 15,888
01 – 04 กุมภาพันธ์ 2567 15,888
02 – 05 กุมภาพันธ์ 2567 15,888
11 – 14 กุมภาพันธ์ 2567 17,888
15 – 18 กุมภาพันธ์ 2567 17,888
23 – 26 กุมภาพันธ์ 2567 16,888
24 – 27 กุมภาพันธ์ 2567 16,888
29 กุมภาพันธ์ – 03 มีนาคม 2567 16,888
02 – 05 มีนาคม 2567 15,888
07 – 10 มีนาคม 2567 16,888
08 – 11 มีนาคม 2567 16,888
10 – 13 มีนาคม 2567 16,888
14 – 17 มีนาคม 2567 15,888
15 – 18 มีนาคม 2567 15,888
22 – 25 มีนาคม 2567 15,888
23 – 26 มีนาคม 2567 15,888

ทัวร์เวียดนาม ซุปตาร์…บานาฮิลล์ มีสุข 4วัน 3คืน

ทัวร์เวียดนาม

FACEBOOK FANPAGE