ทัวร์เอเซีย » ทัวร์ญี่ปุ่น » โตเกียว » ทัวร์ญี่ปุ่น มหัศจรรย์…JAPAN นิกโก้ ฟูจิเท็น โตเกียว 5วัน 3คืน

ทัวร์ญี่ปุ่น มหัศจรรย์…JAPAN นิกโก้ ฟูจิเท็น โตเกียว 5วัน 3คืน

“ทัวร์ญี่ปุ่น

รหัสโปรแกรม : 17399

จำนวนวันเดินทาง

5วัน 3คืน

ราคาเริ่มต้น

35,999 บาท/ท่าน

กำหนดการเดินทาง

ธ.ค. 66 - มี.ค. 67

เดินทางโดย


ดาวน์โหลดโปรแกรม *กรุณาดาวน์โหลด ไฟล์PDF เพื่ออ่านเงื่อนไขการจองทัวร์ และการเดินทาง*

ติดต่อเรา

ทัวร์ญี่ปุ่น มหัศจรรย์…JAPAN นิกโก้ ฟูจิเท็น โตเกียว 5วัน 3คืน

รายละเอียดโปรแกรม

  • วันที่ 1 สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ • ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ
  • วันที่ 2 นิกโก้ • น้ำตกเคง่อน • ทะเลสาบซูเซนจิ • ศาลเจ้าโทโชคุ • สะพานชินเคียว • อิออน มอลล์
  • วันที่ 3 ลานสกีฟูจิเท็น • ศูนย์การเรียนรู้พิธีชงชาญี่ปุ่น • หมู่บ้านน้ำใสโอชิโนะ ฮัคไค
  • วันที่ 4 วัดอาซากุสะ • ถนนนากามิเสะ • ช้อปปิ้งชินจูกุ • สนามบินนาริตะ
  • วันที่ 5 สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ

วันเดินทาง ราคาทัวร์ / ท่าน
ธันวาคม 2566 – มีนาคม 2567 ราคาเริ่มต้น 35,999.-บาท

ทัวร์ญี่ปุ่น มหัศจรรย์…JAPAN นิกโก้ ฟูจิเท็น โตเกียว 5วัน 3คืน

ทัวร์ญี่ปุ่น

FACEBOOK