ทัวร์ตุรกี » ทัวร์ตุรกี WINTER FANTASTIC TURKIYE 9วัน 6คืน

ทัวร์ตุรกี WINTER FANTASTIC TURKIYE 9วัน 6คืน

ทัวร์ตุรกี WINTER FANTASTIC TURKIYE 9วัน 6คืน

รหัสโปรแกรม : 16977

จำนวนวันเดินทาง

9วัน 6คืน

ราคาเริ่มต้น

31,995 บาท/ท่าน

กำหนดการเดินทาง

พ.ย. 66 - ธ.ค. 66

เดินทางโดย


ดาวน์โหลดโปรแกรม *กรุณาดาวน์โหลด ไฟล์PDF เพื่ออ่านเงื่อนไขการจองทัวร์ และการเดินทาง*

ติดต่อเรา

ทัวร์ตุรกี WINTER FANTASTIC TURKIYE 9วัน 6คืน

รายละเอียดโปรแกรม

  • วันแรก สนามบินสุวรรณภูมิ
  • วันที่สอง อิสตันบูล (ตุรกี) -ฮิปโปโดรม-โบสถ์เซ้นต์โซเฟีย-สุเหร่าสีน้ำเงิน Blue Mosque- ชานัคคาเล่
  • วันที่สาม ชานัคคาเล่-ม้าไม้เมืองทรอย-ปามุคคาเล่-นครโบราณเฮียราโพลิส -ปราสาทปุยฝ้าย
  • วันที่สี่ ปามุคคาเล่-คอนย่า-คาราวานสไรน์-พิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า-คัปปาโดเกีย
  • วันที่ห้า คัปปาโดเกีย-นครใต้ดิน Underground City-เกอเรเม่-หุบเขานกพิราบ-หมู่บ้านอวานอส
  • วันที่หก คัปปาโดเกีย-อังการ่า-ทะเลสาบเกลือ-สุสานอตาเติร์ก-Safranbolu
  • วันที่เจ็ด Safranbolu-อิสตันบูล-สไปซ์มาร์เก็ต-จัตุรัสทักซิมสแควร์
  • วันที่แปด อิสตันบูล-Balat Old Houses -หอคอยกาลาตา-สนามบิน
  • วันที่เก้า สนามบินสุวรรณภูมิ
วันเดินทาง ราคา/ท่าน
24 พ.ย.- 02 ธ.ค. 2566 31,995.- บาท
2-10 ธ.ค. 2566 31,995.- บาท
4-12 ธ.ค. 2566 31,995.- บาท
 8-16 ธ.ค. 2566 31,995.- บาท
14-22 ธ.ค. 2566 31,995.- บาท

ทัวร์ตุรกี WINTER FANTASTIC TURKIYE 9วัน 6คืน

ทัวร์ตุรกี

FACEBOOK FANPAGE