ทัวร์เอเซีย » ทัวร์จีน » ทัวร์จางเจียเจี้ย » Wonder จางเจียเจี้ย ฉางชา จางเจียเจี้ย ประตูสวรรค์ เทียนเหมินชาน

Wonder จางเจียเจี้ย ฉางชา จางเจียเจี้ย ประตูสวรรค์ เทียนเหมินชาน

34   0

Wonder จางเจียเจี้ย ฉางชา จางเจียเจี้ย ประตูสวรรค์ เทียนเหมินชาน 4วัน 3คืน

ไฮไลท์โปรแกรม

  • เทียนเหมินซาน “ประตูสวรรค์” 1 ใน 4 ภูเขาที่สวยงามที่สุดของจีน

  • ท้าความเสียว.. แกรนด์แคนยอนสะพานกระจกใสที่สูงที่สุดในโลก!

  • ชมพิพิธภัณฑ์ภาพวาดทราย หน้าผาระเบียงแก้ว ถนนคนเดินซีปู้เจีย

  • ช้อปปิ้งเมืองฉางซา ถนนคนเดินหวงซิงลู่

  • เมนูพิเศษ!! อาหารหูหนาน สุกี้เห็ดรสเด็ด

  • เดินทางโดย สายการบิน Air Asia (FD)

จองโปรแกรมทาง Line

โทรสอบถาม 081-553-0191

 *หมายเหตุ กรุณาดาวน์โหลด หรือ เปิดไฟล์ PDF เพื่ออ่านเงื่อนไขการจองทัวร์ และเงื่อนไขการเดินทาง*

วันเดินทาง ราคา (บาท)
12-15 พฤษภาคม 2566 12,888
18-21 พฤษภาคม 2566 12,888
25-28 พฤษภาคม 2566 12,888
26-29 พฤษภาคม 2566 13,888
01-04 มิถุนายน 2566 13,888
02-05 มิถุนายน 2566 13,888
08-11 มิถุนายน 2566 13,888
09-12 มิถุนายน 2566 13,888
15-18 มิถุนายน 2566 13,888
16-19 มิถุนายน 2566 13,888
22-25 มิถุนายน 2566 13,888
23-26 มิถุนายน 2566 13,888
29 มิถุนายน-02 กรกฎาคม 2566 13,888
30 มิถุนายน-03 กรกฎาคม 2566 13,888
06-09 กรกฎาคม 2566 14,888
07-10 กรกฎาคม 2566 14,888
27-30 กรกฎาคม 2566 16,888
11-14 สิงหาคม 2566 16,888
24-27 สิงหาคม 2566 14,888
31 สิงหาคม-03 กันยายน 2566 14,888
07-10 กันยายน 2566 13,888
08-11 กันยายน 2566 13,888
14-17 กันยายน 2566 13,888
15-18 กันยายน 2566 13,888
21-24 กันยายน 2566 13,888
22-25 กันยายน 2566 13,888
11-14 ตุลาคม 2566 13,888
12-15 ตุลาคม 2566 14,888
19-22 ตุลาคม 2566 13,888
20-23 ตุลาคม 2566 14,888

Wonder จางเจียเจี้ย ฉางชา จางเจียเจี้ย ประตูสวรรค์ เทียนเหมินชาน 4วัน 3คืน

ทัวร์จีน