ทัวร์เอเซีย » ทัวร์ญี่ปุ่น » โอซาก้า » ซุปตาร์ ไม่มีลิมิต เที่ยวเต็มร้อย 5วัน 3คืน

ซุปตาร์ ไม่มีลิมิต เที่ยวเต็มร้อย 5วัน 3คืน

57   0

ซุปตาร์ ไม่มีลิมิต เที่ยวเต็มร้อย 5วัน 3คืน

ไฮไลท์โปรแกรม OSAKA KYOTO FREEDAY DAYFLIGHT

  • สักการะ พระใหญ่ไดบุทสึ แห่งเมืองนารา
  • เยือน วัดกินคะคุจิ หรือ วัดเงิน แห่งเมืองเกียวโต
  • เยือน วัดคิโยมิสึเดระ วัดน้ำใส สามสายน้ำศักดิ์สิทธิ์ แห่งเกียวโต
  • **อิสระใจกลางเมืองโอซาก้า หรือ ซื้อบัตรสวนสนุก USJ 1 วันเต็ม**
  • ชมความยิ่งใหญ่ของ ปราสาทโอซาก้า
  • ช้อปปิ้ง ชินไชบาชิ ย่านช้อปปิ้งใจกลางเมืองโอซาก้า
  • ช้อปปิ้งจุใจ ณ EXPO City และย่านชินไซบาชิ
  • พร้อมเช็คอิน ป้ายกูลิโกะแมน แห่งโดทงโบริ
  • มีน้ำดื่มบริการบนรถบัสวันละ 1 ขวด
  • เดินทางโดย สายการบิน AIR ASIA X ( XJ )

จองโปรแกรมทาง Line

โทรสอบถาม 081-553-0191

โทรสอบถาม 086-222-4225

ที่นั่งจำนวน กรุ๊ปละ 34 ท่าน
วันเดินทาง ราคา/ท่าน พักเดี่ยวเพิ่ม    
26-30 มีนาคม 2566 35,888.- 8,900.-    
31มีนาคม – 4 เมษายน 2566 35,888.- 8,900.-    
02-06 เมษายน 2566 35,888.- 8,900.-    
07-11 เมษายน 2566 35,888.- 8,900.-    
21-25 เมษายน 2566 35,888.- 8,900.-    
23-27 เมษายน 2566 35,888.- 8,900.-    
28 เมษายน – 02 พฤษภาคม 2566 35,888.- 8,900.-    
30 เมษายน – 04 พฤษภาคม 2566 35,888.- 8,900.-    
05 – 09 พฤษภาคม 2566 32,888.- 7,900.-    
07 – 11 พฤษภาคม 2566 32,888.- 7,900.-    
12 – 16 พฤษภาคม 2566 29,888.- 7,900.-    
14 – 18 พฤษภาคม 2566 29,888.- 7,900.-    
19 – 23 พฤษภาคม 2566 29,888.- 7,900.-    
21 – 25 พฤษภาคม 2566 29,888.- 7,900.-    
26 – 30 พฤษภาคม 2566 29,888.- 7,900.-    
28 พฤษภาคม – 01 มิถุนายน 2566 29,888.- 7,900.-    
02 – 06 มิถุนายน 2566 29,888.- 7,900.-    
04 – 08 มิถุนายน 2566 29,888.- 7,900.-    
09 – 13 มิถุนายน 2566 29,888.- 7,900.-    
11 – 15 มิถุนายน 2566 29,888.- 7,900.-    
16 – 20 มิถุนายน 2566 29,888.- 7,900.-    
18 – 22 มิถุนายน 2566 29,888.- 7,900.-    
23 – 27 มิถุนายน 2566 29,888.- 7,900.-    
25 – 29 มิถุนายน 2566 29,888.- 7,900.-    
30 มิถุนายน – 04 กรกฎาคม 2566 29,888.- 7,900.-    

ซุปตาร์ ไม่มีลิมิต เที่ยวเต็มร้อย 5วัน 3คืน

ทัวร์ญี่ปุ่น