ทัวร์ยุโรป » ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ » ทัวร์ฝรั่งเศส สวิตเซอร์แลนด์ FRANCE SWISS 7วัน 5คืน

ทัวร์ฝรั่งเศส สวิตเซอร์แลนด์ FRANCE SWISS 7วัน 5คืน

180   0

ทัวร์ฝรั่งเศส สวิตเซอร์แลนด์ FRANCE SWISS 7วัน 5คืน

ไฮไลท์โปรแกรม

  • ปารีส-พิพิธภัณฑ์ลูฟวร์ (ไม่รวมค่าเข้า)-หอไอเฟล- จัตตุรัสคองคอร์ด -ประตูชัยฝรั่งเศส-ล่องเรือบาโตมูซ
    ช้อปปิ้งห้างซามาคริแตง-ร้านปลอดภาษีเบนลักซ์ – ชิมหอยเอสคาร์โก
  • พระราชวังแวร์ซาย-เมืองทรัวส์-เมืองดิจอง
    โลซาน (สวิตเซอร์แลนด์)-เวเว่ย์-มองเทรอ- ปราสาทชิลยอง-เบิร์นกรินเดอวาล์ด
  • นั่งรถไฟสู่ยอดเขาจุงเฟรา พิชิตยอดเขาจุงเฟรา (TOP OF EUROPE) ชิมสวิสฟองดู
  • ทัวร์เต็มวัน FULLSERVICE
  • พักฝรั่งเศส 3 คืน , สวิตเซอร์แลนด์ 2คืน โรงแรมระดับ 4 ดาว
  • เดินทางโดย สายการบิน โอมาน แอร์(WY)

จองโปรแกรมทาง Line

โทรสอบถาม 081-553-0191

 *หมายเหตุ กรุณาดาวน์โหลด หรือ เปิดไฟล์ PDF เพื่ออ่านเงื่อนไขการจองทัวร์ และเงื่อนไขการเดินทาง*


ทัวร์ฝรั่งเศส สวิตเซอร์แลนด์ FRANCE SWISS 7วัน 5คืน