ทัวร์เอเซีย » ทัวร์ญี่ปุ่น » โอซาก้า » ทัวร์ญี่ปุ่น OSAKA TOKYO หนาวนักมารักกันไหม 6วัน 4คืน

ทัวร์ญี่ปุ่น OSAKA TOKYO หนาวนักมารักกันไหม 6วัน 4คืน

80   0

ทัวร์ญี่ปุ่น OSAKA TOKYO หนาวนักมารักกันไหม 6วัน 4คืน

ไฮไลท์โปรแกรม

 • โอซาก้า – ปราสาทโอซาก้า – ย่านชินไซบาชิ – เกียวโต – วัดปราสาททอง – วัดคิโยมิสึ
  หมู่บ้านชิราคาวาโกะ – ทาคายาม่า – เขตเมืองเก่าซันมาชิซึจิ
  ชมลิงออนเซ็น – ปราสาทมัตสึโมโต้
  ลานสกี ฟูจิเท็น – พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว – โมมิจิ ไคโร – หมู่บ้านน้ำใส โอชิโนะฮัคไค
  เทศกาลประดับไฟหมู่บ้านเยอรมัน – ย่านช้อปปิ้งชินจุกุ
  วัดอาซากุสะ – ถนนนากามิเซะ – ตลาดปลาซึกิจิ – ชิซุย พรีเมียม เอาท์เลท
 • เดินทางโดย สายการบิน Thai Airways (TG)

จองโปรแกรมทาง Line

โทรสอบถาม 081-553-0191


ทัวร์ญี่ปุ่น OSAKA TOKYO หนาวนักมารักกันไหม 6วัน 4คืน