เอเซีย » ทัวร์ญี่ปุ่น » ทัวร์โอซาก้า » ทัวร์ญี่ปุ่น Perfect Cool OSAKA 6วัน 4คืน

ทัวร์ญี่ปุ่น Perfect Cool OSAKA 6วัน 4คืน

ทัวร์ญี่ปุ่น Perfect Cool OSAKA 6วัน 4คืน

รหัสโปรแกรม : 17976


จำนวนวันเดินทาง : 6วัน 4คืน


ราคาเริ่มต้น ฿34,888 /ท่าน


กำหนดการเดินทาง ธ.ค. 66 - มี.ค. 67

เดินทางโดย


ดูโปรแกรมทัวร์ *กรุณาดาวน์โหลด ไฟล์PDF เพื่ออ่านเงื่อนไขการจองทัวร์ และการเดินทาง*

ทัวร์ญี่ปุ่น Perfect Cool OSAKA 6วัน 4คืน

โอซาก้า เกียวโต ทาคายาม่า ชิราคาวาโกะ นาบานะโนะซาโตะ

รายละเอียดโปรแกรม

  • วันที่ 1 ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ
  • วันที่ 2 ท่าอากาศยานนานาชาติคันไซ – โอซาก้า – ปราสาทโอซาก้า – ป้ายไฟกูลิโกะ
  • วันที่ 3 หมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวาโกะ – ย่านเมืองเก่าทาคายาม่า – ย่านซันมาชิซูจิ – Aeon Mall
  • วันที่ 4 เกียวโต – ศึกษาพิธีชงชา Kyoto Shikido Duty free – วัดคิโยมิสุเดระ – ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ – Mitsui Out
  • วันที่ 5 อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย
  • วันที่ 6 ท่าอากาศยานนานาชาติคันไซ – ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ
วันเดินทาง ราคา/ท่าน
08-13 ธันวาคม 66 36,888
15-20 ธันวาคม 66 36,888
22-27 ธันวาคม 66 39,888
29 ธันวาคม 66 – 03 มกราคม 67 47,888
05-10 มกราคม 67 41,888
12-17 มกราคม 67 41,888
19-24 มกราคม 67 35,888
26-31 มกราคม 67 34,888
02-07 กุมภาพันธ์ 67 37,888
09-14 กุมภาพันธ์ 67 37,888
16-21 กุมภาพันธ์ 67 37,888
23-28 กุมภาพันธ์ 67 37,888
01-06 มีนาคม 67 35,888
08-13 มีนาคม 67 35,888
15-20 มีนาคม 67 41,888
22-27 มีนาคม 67 41,888

ทัวร์ญี่ปุ่น Perfect Cool OSAKA 6วัน 4คืน

ทัวร์ไต้หวัน

FACEBOOK FANPAGE


15 กันยายน 2023