ทัวร์ยุโรป » ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ » ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ Grand Switzerland 9วัน 6คืน

ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ Grand Switzerland 9วัน 6คืน

192   0

ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ Grand Switzerland 9วัน 6คืน

ไฮไลท์โปรแกรม

  • ซูริค-ชไตน์อัมไรน์-น้ำตกไรน์-ยอดเขาจุงเฟราน์-ล่องเรือชมทะเลสาบลูเซิร์น-ยอดเขาริกิ
    ลูเซิร์น-รถไฟเบอร์นินา-กลาเซียเอ็กซ์เพลส-แทซ-เซอร์แมท-ยอดเขากอร์เนอร์กรัท(ชมยอดเขาแมทเธอร์ฮอร์น)
    มองเทรอ-โลซานน์-เจนีวา-เบิร์น-ซูริค
  • เดินทางโดย สายการบิน เอมิเรตส์ แอร์ไลน์ (EK)

จองโปรแกรมทาง Line

โทรสอบถาม 081-553-0191

 *หมายเหตุ กรุณาดาวน์โหลด หรือ เปิดไฟล์ PDF เพื่ออ่านเงื่อนไขการจองทัวร์ และเงื่อนไขการเดินทาง*


ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ Grand Switzerland 9วัน 6คืน