เอเซีย » ทัวร์เกาหลี » WINTERLY SNOW KOREA 5D3N

WINTERLY SNOW KOREA 5D3N

WINTERLY SNOW KOREA

รหัสโปรแกรม : 18871


จำนวนวันเดินทาง : 5วัน 3คืน


ราคาเริ่มต้น ฿29,999 /ท่าน


กำหนดการเดินทาง ธ.ค. 66 - มี.ค. 67

เดินทางโดย


ดูโปรแกรมทัวร์ *กรุณาดาวน์โหลด ไฟล์PDF เพื่ออ่านเงื่อนไขการจองทัวร์ และการเดินทาง*

WINTERLY SNOW KOREA 5D3N

รายละเอียดโปรแกรม

  • วันที่ 1 สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ – สนามบินนานาชาติอินชอน
  • วันที่ 2 หมู่บ้านอึนพยอง – วัดบงอึนซา – สตาร์ฟิลด์โคเอ็กซ์มอลล์
  • วันที่ 3 สกี รีสอร์ท – สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ – ศูนย์คอสเมติค
  • วันที่ 4 ศูนย์สมุนไพรเกาหลี – พระราชวังถ็อกซูกุง – ดิวตี้ฟรี – ย่านเมียงดง
  • วันที่ 5 ศูนย์สมุนไพรบารุงตับ ฮ๊อกเก็ตนามู – พิพิธภัณฑ์สาหร่าย – โซล ทาวเวอร์ – ซุปเปอร์ มาร์เก็ต – สนามบินนานาชาติอินชอน – สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ

วันเดินทาง ราคาทัวร์ / ท่าน
13 – 17 ธันวาคม 2566 30,999
20 – 24 ธันวาคม 2566 35,999
28 ธันวาคม 2566 – 1 มกราคม 2567 40,999
30 ธันวาคม 2566 – 3 มกราคม 2567 40,999
10 – 14 มกราคม 2567 34,999
17 – 21 มกราคม 2567 34,999
24 – 28 มกราคม 2567 34,999
31 มกราคม – 04 กุมภาพันธ์ 2567 34,999
14 – 18 กุมภาพันธ์ 2567 34,999
22 – 26 กุมภาพันธ์ 2567 34,999
28 กุมภาพันธ์ – 03 มีนาคม 2567 34,999
06 – 10 มีนาคม 2567 29,999
13 – 17 มีนาคม 2567 29,999
20 – 24 มีนาคม 2567 29,999
27 – 31 มีนาคม 2567 29,999

WINTERLY SNOW KOREA 5D3N

ทัวร์เกาหลี

FACEBOOK FANPAGE


27 พฤศจิกายน 2023