ทัวร์เอเซีย » ทัวร์สิงคโปร์ » ทัวร์สิงคโปร์ SO SHIOK EARLY SINGAPORE 3วัน 2คืน

ทัวร์สิงคโปร์ SO SHIOK EARLY SINGAPORE 3วัน 2คืน

ทัวร์สิงคโปร์ SO SHIOK EARLY SINGAPORE 3วัน 2คืน

รหัสทัวร์

21979

ประเทศ

ทัวร์สิงคโปร์

กำหนดการเดินทาง

พ.ค. 67 - ม.ค. 68

จำนวนวันเดินทาง

3วัน 2คืน

ราคาเริ่มต้น

฿12,999 /ท่าน

เดินทางโดย


โหลดโปรแกรม *กรุณาดาวน์โหลด ไฟล์PDF เพื่ออ่านเงื่อนไขการจองทัวร์ และการเดินทาง*

ทัวร์สิงคโปร์ SO SHIOK EARLY SINGAPORE 3วัน 2คืน

รายละเอียดโปรแกรม

  • วันที่ 1 สนามบินดอนเมือง – สนามบินชางงี – ประเทศสิงคโปร์ – วัดพระเขี้ยวแก้ว -มาริน่า เบย์ แซน – การ์เด้น บาย เดอะเบย์ -ชมโชว์ แสดง Garden Rhapsody
  • วันที่ 2 อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย 1วัน หรือเลือกซื้อทัวร์เสริม OPTION วัดเจ้าแม่กวนอิม – UNIVERSAL STUDIO (รวมค่าบัตร) ช้อปปิ้งย่านถนนออร์ชาร์ด
  • วันที่ 3 เมอร์ไลออน พาร์ค – สนามบินชางงี – สนามบินดอนเมือง


ราคานี้ไม่รวม
  • ค่าทิปตามธรรมเนียนท่านละ 1,500/ท่าน/ทริป

ทัวร์สิงคโปร์ SO SHIOK EARLY SINGAPORE 3วัน 2คืน

ทัวร์สิงคโปร์

FACEBOOK FANPAGE10 พฤษภาคม 2024