ทัวร์เอเซีย » ทัวร์เกาหลี » Refreshing Autumn Korea 5วัน 3คืน

Refreshing Autumn Korea 5วัน 3คืน

Refreshing Autumn Korea 5วัน 3คืน

รหัสโปรแกรม : 16991

จำนวนวันเดินทาง

5วัน 3คืน

ราคาเริ่มต้น

19,900 บาท/ท่าน

กำหนดการเดินทาง

ก.ย. 66 - พ.ย. 66

เดินทางโดย


ดาวน์โหลดโปรแกรม *กรุณาดาวน์โหลด ไฟล์PDF เพื่ออ่านเงื่อนไขการจองทัวร์ และการเดินทาง*

ติดต่อเรา

Refreshing Autumn Korea 5วัน 3คืน

รายละเอียดโปรแกรม

  • วันแรก สนามบินสุวรรณภูมิ
  • วันที่สอง สนามบินนานาชาติอินชอน – เมืองพาจู – อุทยานอิมจินกัก สวนสาธารณะเพียงฮวานูริ สะพานแห่งอิสรภาพ แม่น้ำอิมจิน สถานีรถไฟจางดัน – คาเฟ่ “ เดอตี้ทรัง Dirty Trunk “
  • วันที่สาม ศูนย์เวชสำอาง เครื่องสำอางเกาหลี – พิพิธภัณฑ์สาหร่ายทะเล + แต่งชุดฮันบกแชะถ่ายภาพ + ทำข้าวห่อสาหร่าย – สวนป่า 4 ฤดู – ย่านซองซูดอง – สวนสนุกล๊อตเต้เวิลดิ์ 
  • วันที่สี่ ศูนย์ฮอตเก็ตนามู – ดิวตี้ฟรี – ย่านเมียงดอง – ตลาด 100 ปี ควังจัง – ศูนย์น้ำมันสนแดง – ย่านมหาลัยฮงแด และ คาเฟ่ 943 King’s Cross – น้ำพุสายรุ้งที่สะพานบันโพ ชมหอคอยนัมซานยามเย็น
  • วันที่ห้า กรุงโซล – ศูนย์โสมเกาหลี – พระราชวังถ็อกซูคุง – จัตุรัสควังฮวามุนพลาซ่า หอระฆังโพชินกัก – ชม ‘HiKR Ground’ – ร้านละลายเงินวอน – สนามบินนานาชาติอินชอน – กรุงเทพฯ
เช็คอิน วันออกเดินทาง วันเดินทางกลับ ราคา/ท่าน(บาท)
วันพุธ 06 กันยายน 23 10 กันยายน 23 19,900
วันศุกร์ 08 กันยายน 23 12 กันยายน 23 19,900
วันพุธ 13 กันยายน 23 17 กันยายน 23 19,900
วันศุกร์ 15 กันยายน 23 19 กันยายน 23 19,900
วันพุธ 20 กันยายน 23 24 กันยายน 23 19,900
วันศุกร์ 22 กันยายน 23 26 กันยายน 23 19,900
วันพุธ 27 กันยายน 23 01 ตุลาคม 23 19,900
วันพุธ 04 ตุลาคม 23 08 ตุลาคม 23 21,900
วันศุกร์ 06 ตุลาคม 23 10 ตุลาคม 23 21,900
วันพุธ 11 ตุลาคม 23 15 ตุลาคม 23 22,900
วันพฤหัสบดี 12 ตุลาคม 23 16 ตุลาคม 23 22,900
วันพุธ 18 ตุลาคม 23 22 ตุลาคม 23 21,900
วันพฤหัสบดี 19 ตุลาคม 23 23 ตุลาคม 23 23,900
วันศุกร์ 20 ตุลาคม 23 24 ตุลาคม 23 23,900
วันพุธ 25 ตุลาคม 23 29 ตุลาคม 23 21,900
วันศุกร์ 27 ตุลาคม 23 31 ตุลาคม 23 21,900
วันพุธ 01 พฤศจิกายน 23 06 พฤศจิกายน 23 20,900
วันศุกร์ 03 พฤศจิกายน 23 07 พฤศจิกายน 23 20,900
วันพุธ 08 พฤศจิกายน 23 12 พฤศจิกายน 23 20,900
วันศุกร์ 10 พฤศจิกายน 23 14 พฤศจิกายน 23 20,900
วันพุธ 15 พฤศจิกายน 23 19 พฤศจิกายน 23 20,900
วันศุกร์ 17 พฤศจิกายน 23 21 พฤศจิกายน 23 20,900
วันพุธ 22 พฤศจิกายน 23 26 พฤศจิกายน 23 20,900
วันศุกร์ 24 พฤศจิกายน 23 28 พฤศจิกายน 23 20,900

Refreshing Autumn Korea 5วัน 3คืน

ทัวร์เกาหลี

FACEBOOK FANPAGE