เอเซีย » ทัวร์ญี่ปุ่น » ทัวร์โอซาก้า » มหัศจรรย์ JAPAN โอซาก้า โครังเค ทาคายาม่า 5วัน 3คืน

มหัศจรรย์ JAPAN โอซาก้า โครังเค ทาคายาม่า 5วัน 3คืน

มหัศจรรย์ JAPAN โอซาก้า โครังเค ทาคายาม่า 5วัน 3คืน

รหัสโปรแกรม : 18405


จำนวนวันเดินทาง : 5วัน 3คืน


ราคาเริ่มต้น ฿35,999 /ท่าน


กำหนดการเดินทาง พ.ย. 66 - พ.ย. 66

เดินทางโดย


ดูโปรแกรมทัวร์ *กรุณาดาวน์โหลด ไฟล์PDF เพื่ออ่านเงื่อนไขการจองทัวร์ และการเดินทาง*

มหัศจรรย์ JAPAN โอซาก้า โครังเค ทาคายาม่า 5วัน 3คืน

รายละเอียดโปรแกรม

  • วันที่ 1 ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ
  • วันที่ 2 ท่าอากาศยานคันไซ ประเทศญี่ปุ่น – เกียวโต – วัดคินคะคุจิ – ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ – เทศกาลประดับไฟนาบานาโนะซาโตะ
  • วันที่ 3 หมู่บ้านชิราคาวาโกะ – เมืองทาคายาม่า – สะพานนาคะบาชิ – ถนนเมืองเก่าซันมาจิ อิออน
  • วันที่ 4 หุบเขาโครังเค – ตลาดปลาคุโรมง – ช้อปปิ้งปลอดภาษี – ช้อปปิ้งชินไซบาชิ
  • วันที่ 5 สนามบินคันไซ ประเทศญี่ปุ่น – สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพ
วันเดินทาง ราคา/ท่าน
31  ตุลาคม – 04 พฤศจิกายน 2566 37,999
01 – 05 พฤศจิกายน 2566 37,999
02 – 06 พฤศจิกายน 2566 37,999
03 – 07 พฤศจิกายน 2566 37,999
06 – 10 พฤศจิกายน 2566 35,999
07 – 11 พฤศจิกายน 2566 36,999
08 – 12 พฤศจิกายน 2566 37,999
09 – 13 พฤศจิกายน 2566 37,999
10 – 14 พฤศจิกายน 2566 37,999
13 – 17 พฤศจิกายน 2566 38,999
14 – 18 พฤศจิกายน 2566 38,999
15 – 19 พฤศจิกายน 2566 38,999
16 – 20 พฤศจิกายน 2566 38,999
17 – 21 พฤศจิกายน 2566 38,999
21 – 25 พฤศจิกายน 2566 38,999

มหัศจรรย์ JAPAN โอซาก้า โครังเค ทาคายาม่า 5วัน 3คืน

ทัวร์โอซาก้า

FACEBOOK FANPAGE


31 ตุลาคม 2023