ทัวร์เอเซีย » ทัวร์ญี่ปุ่น » โตเกียว » ทัวร์มหัศจรรย์ JAPAN โอวาคุดานิ ฟูจิเท็น นิกโก้ 5วัน 3คืน

ทัวร์มหัศจรรย์ JAPAN โอวาคุดานิ ฟูจิเท็น นิกโก้ 5วัน 3คืน

ทัวร์มหัศจรรย์ JAPAN โอวาคุดานิ ฟูจิเท็น นิกโก้ 5วัน 3คืน

รหัสโปรแกรม : 18251

จำนวนวันเดินทาง

5วัน 3คืน

ราคาเริ่มต้น

฿35,999 /ท่าน

กำหนดการเดินทาง

ธ.ค. 66 - มี.ค. 67

เดินทางโดย

ดาวน์โหลดโปรแกรม *กรุณาดาวน์โหลด ไฟล์PDF เพื่ออ่านเงื่อนไขการจองทัวร์ และการเดินทาง*

ติดต่อเรา

ทัวร์มหัศจรรย์ JAPAN โอวาคุดานิ ฟูจิเท็น นิกโก้ 5วัน 3คืน

รายละเอียดโปรแกรม

  • วันที่ 1 กรุงเทพฯ สนามบินสุวรรณภูมิ
  • วันที่ 2 ท่าอากาศยานนาริตะ – ฮาโกเน่ – ล่องเรือโจรสลัด – ศาลเจ้าฮาโกเน่ -โกเทมบะเอ้าท์เล็ท
  • วันที่ 3 ลานสกีฟูจิเท็น – กิจกรรมชงชาญี่ปุ่น – ช้อปปิ้งชินจูกุ – เทศกาลประดับไฟหมู่บ้านเยอรมัน
  • วันที่ 4 นิกโก้ – น้ำตกเคง่อน – ทะเลสาบชูเซ็นจิ – ศาลเจ้าโทโชกุ – สะพานชินเคียว – อิออน มอลล์ นาริตะ
  • วันที่ 5 ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ – สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ
วันเดินทาง ราคาทัวร์ / ท่าน
16 – 20 ธันวาคม 2566 37,999
19 – 23 ธันวาคม 2566 38,999
21 – 25 ธันวาคม 2566 39,999
23 – 27 ธันวาคม 2566 42,999
26 – 30 ธันวาคม 2566 40,999
28 ธันวาคม – 01 มกราคม 2567 46,999
30 ธันวาคม – 03 มกราคม 2567 46,999
06 – 10 มกราคม 2567 37,999
09 – 13 มกราคม 2567 40,999
11 – 15 มกราคม 2567 40,999
13 – 17 มกราคม 2567 40,999
16 – 20 มกราคม 2567 38,999
18 – 22 มกราคม 2567 38,999
20 – 24 มกราคม 2567 35,999
23 – 27 มกราคม 2567 35,999
25 – 29 มกราคม 2567 37,999
27 – 31 มกราคม 2567 36,999
30 มกราคม – 03 กุมภาพันธ์ 2567 37,999
01 – 05 กุมภาพันธ์ 2567 37,999
03 – 07 กุมภาพันธ์ 2567 37,999
06 – 10 กุมภาพันธ์ 2567 37,999
08 – 12 กุมภาพันธ์ 2567 37,999
10 – 14 กุมภาพันธ์ 2567 37,999
13 – 17 กุมภาพันธ์ 2567 37,999
15 – 19 กุมภาพันธ์ 2567 37,999
17 – 21 กุมภาพันธ์ 2567 37,999
20 – 24 กุมภาพันธ์ 2567 37,999
22 – 26 กุมภาพันธ์ 2567 37,999
24 – 28 กุมภาพันธ์ 2567 37,999
27 กุมภาพันธ์ – 02 มีนาคม 2567 36,999
29 กุมภาพันธ์ – 04 มีนาคม 2567 36,999
02 – 06 มีนาคม 2567 35,999
05 – 09 มีนาคม 2567 35,999
07 – 11 มีนาคม 2567 35,999
09 – 13 มีนาคม 2567 35,999
12 – 16 มีนาคม 2567 35,999
14 – 18 มีนาคม 2567 38,999
16 – 20 มีนาคม 2567 40,999
19 – 23 มีนาคม 2567 40,999
21 – 25 มีนาคม 2567 40,999
23 – 27 มีนาคม 2567 40,999
26 – 30 มีนาคม 2567 40,999

ทัวร์มหัศจรรย์ JAPAN โอวาคุดานิ ฟูจิเท็น นิกโก้ 5วัน 3คืน

ทัวร์ญี่ปุ่น

FACEBOOK FANPAGE