ทัวร์เอเซีย » ทัวร์เวียดนาม » ทัวร์เวียดนามกลาง » มหัศจรรย์…บาน่าฮิลล์ เว้ ดานัง ฮอยอัน 4วัน 3คืน

มหัศจรรย์…บาน่าฮิลล์ เว้ ดานัง ฮอยอัน 4วัน 3คืน

84   0

มหัศจรรย์…บาน่าฮิลล์ เว้ ดานัง ฮอยอัน 4วัน 3คืน

ไฮไลท์โปรแกรม

  • นั่งกระเช้าไฟฟ้าขึ้นสู่บาน่าฮิลล์ • บาน่าฮิลล์
  • ดานัง • วัดลินห์อึ๋ง • สะพานมังกร • ช้อปปิ้งตลาดฮาน
  • เมืองเว้ • พระราชวังเว้ • นั่งสามล้อซิโคล่ • ตลาดดองบา • ล่องเรือแม่น้ำหอม
  • สุสานกษัตริย์ไคดิงห์ •เจดีย์เทียนมู่
  • หมู่บ้านกั๊มทาน • ล่องเรือกระด้ง
  • เมืองโบราณฮอยอัน
  • เดินทางโดย สายการบิน VIETJET (VZ)

จองโปรแกรมทาง Line

โทรสอบถาม 081-553-0191

โทรสอบถาม 086-222-4225

 *หมายเหตุ กรุณาดาวน์โหลด หรือ เปิดไฟล์ PDF เพื่ออ่านเงื่อนไขการจองทัวร์ และเงื่อนไขการเดินทาง*


มหัศจรรย์…บาน่าฮิลล์ เว้ ดานัง ฮอยอัน 4วัน 3คืน

ทัวร์เวียดนามกลาง