ทัวร์เอเซีย » ทัวร์เวียดนาม » ทัวร์เวียดนามเหนือ » ทัวร์เวียดนาม มหัศจรรย์..ซาปา ฟานซิปัน วัดตามจุ๊ก แลนด์มาร์คใหม่ ต้อนรับเปิดประเทศ 4วัน 3คืน

ทัวร์เวียดนาม มหัศจรรย์..ซาปา ฟานซิปัน วัดตามจุ๊ก แลนด์มาร์คใหม่ ต้อนรับเปิดประเทศ 4วัน 3คืน

292   0

ทัวร์เวียดนาม มหัศจรรย์..ซาปา ฟานซิปัน วัดตามจุ๊ก แลนด์มาร์คใหม่ ต้อนรับเปิดประเทศ 4วัน 3คืน

ไฮไลท์โปรแกรม

 • ซาปา
 • หมู่บ้านกั๊ตกั๊ต
 • น้ำตกสีเงิน
 • สะพานแก้วมังกรเมฆ
 • ตลาดซาปา
 • เขาฮามลอง
 • นั่งรถรางขึ้นกระเช้าฟานซีปัน
 • ถ่ายรูปชายแดนจีน+เวียดนาม+ลาวไก
 • วัดตามจุ๊ก
 • ทะเลสาบคืนดาบ
 • อิสระช้อปปิ้งถนน 36 สาย
 • เดินทางโดยสายการบิน Thai Air Asia (FD)

สอบถามโปรแกรมเต็ม

จองโปรแกรมทาง Line

โทรสอบถาม 081-553-0191

 *หมายเหตุ กรุณาดาวน์โหลด หรือ เปิดไฟล์ PDF เพื่ออ่านเงื่อนไขการจองทัวร์ และเงื่อนไขการเดินทาง*


วันเดินทาง วันเดินทางกลับ ราคา/ท่าน
05 พ.ค.65 08 พ.ค.65 14,999
12 พ.ค.65 15 พ.ค.65 14,999
19 พ.ค.65 22 พ.ค.65 14,999
26 พ.ค.65 29 พ.ค.65 14,999
02 มิ.ย.65 05 มิ.ย.65 15,999
09 มิ.ย.65 12 มิ.ย.65 15,999
16 มิ.ย.65 19 มิ.ย.65 15,999

ทัวร์เวียดนาม มหัศจรรย์..ซาปา ฟานซิปัน วัดตามจุ๊ก แลนด์มาร์คใหม่ ต้อนรับเปิดประเทศ 4วัน 3คืน


Pharmacie Montignac Dordogne Pharmacie de la Vézère