ทัวร์เอเซีย » ทัวร์เวียดนาม » ทัวร์เวียดนามกลาง » ทัวร์เวียดนาม มหัศจรรย์…บาน่าฮิลล์ เว้ ดานัง ฮอยอัน 4วัน 3คืน

ทัวร์เวียดนาม มหัศจรรย์…บาน่าฮิลล์ เว้ ดานัง ฮอยอัน 4วัน 3คืน

122   0

ทัวร์เวียดนาม มหัศจรรย์…บาน่าฮิลล์ เว้ ดานัง ฮอยอัน 4วัน 3คืน

ไฮไลท์โปรแกรม

 • นั่งกระเช้าขึ้นบาน่าฮิลล์ และ เล่นสวนสนุกบนบาน่าฮิลล์แบบไม่อั้น
 • ชมวิวบนสะพานมือสีทอง(Golden Bridge) และชมโรงไวน์อายุกว่า 100ปี บนบาน่าฮิลล์
 • วัดลินห์อึ๋ง
 • เมืองเว้
 • พระราชวังเว้
 • นั่งสามล้อซิโคล่
 • ล่องเรือแม่น้ำหอม
 • ล่องเรือกระด้ง
 • เมืองโบราณฮอยอัน
 • เมนูพิเศษ Premium Seafood Hotpot Boatget
 • เดินทางโดยสายการบิน ไทยเวียดเจ็ท

สอบถามโปรแกรมเต็ม

จองโปรแกรมทาง Line

โทรสอบถาม 081-553-0191

 *หมายเหตุ กรุณาดาวน์โหลด หรือ เปิดไฟล์ PDF เพื่ออ่านเงื่อนไขการจองทัวร์ และเงื่อนไขการเดินทาง*


วันเดินทาง วันเดินทางกลับ
08 พ.ค.65 11 พ.ค.65
15 พ.ค.65 18 พ.ค.65
05 มิ.ย.65 08 มิ.ย.65
26 มิ.ย.65 29 มิ.ย.65
10 ก.ค.65 13 ก.ค.65
24 ก.ค.65 27 ก.ค.65
07 ส.ค.65 10 ส.ค.65
14 ส.ค.65 17 ส.ค.65
28 ส.ค.65 31 ส.ค.65
11 ก.ย.65 14 ก.ย.65
25 ก.ย.65 28 ก.ย.65
02 ต.ค.65 05 ต.ค.65
16 ต.ค.65 19 ต.ค.65
23 ต.ค.65 26 ต.ค.65

ทัวร์เวียดนาม มหัศจรรย์…บาน่าฮิลล์ เว้ ดานัง ฮอยอัน 4วัน 3คืน