ทัวร์เอเซีย » ทัวร์ญี่ปุ่น » ทัวร์ฟุกุโอกะ » ทัวร์ญี่ปุ่น FUKUOKA SAKURA พี่จัดให้ 5วัน 3คืน

ทัวร์ญี่ปุ่น FUKUOKA SAKURA พี่จัดให้ 5วัน 3คืน

ทัวร์ญี่ปุ่น FUKUOKA SAKURA พี่จัดให้ 5วัน 3คืน

รหัสทัวร์

19807

กำหนดการเดินทาง

มี.ค. 67 - มี.ค. 67

จำนวนวันเดินทาง

5วัน 3คืน

ราคาเริ่มต้น

฿32,999 /ท่าน

เดินทางโดย


โหลดโปรแกรม *กรุณาดาวน์โหลด ไฟล์PDF เพื่ออ่านเงื่อนไขการจองทัวร์ และการเดินทาง*

ทัวร์ญี่ปุ่น FUKUOKA SAKURA พี่จัดให้ 5วัน 3คืน

รายละเอียดโปรแกรม

  • วันที่ 1 สนามบินดอนเมือง
  • วันที่ 2 ท่าอากาศยานฟุกุโอกะ – เมืองดาไซฟุ – ศาลเจ้าดาไซฟุ – หมู่บ้านยูฟุอิน – ทะเลสาบคินริน
  • วันที่ 3 บ่อน้ำพุร้อน – ยูมิจิโกกุ – ชิโนอิเกะ จิโกกุ – โทซุพรีเมี่ยม เอ้าท์เล็ต – DUTY FREE – ย่านเทนจิน
  • วันที่ 4 อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย 1 วัน
  • วันที่ 5 ท่าอากาศยานฟุกุโอกะ – สนามบินดอนเมือง
วันเดินทาง ราคา/ท่าน
13 – 17 มีนาคม 2567 32,999
15 – 19 มีนาคม 2567  32,999
16 – 20 มีนาคม 2567 32,999
18 – 21 นาคม 2567 32,999
19 – 23 มีนาคม 2567 32,999
20 – 24 มีนาคม 2567 32,999
23 – 27 มีนาคม 2567  32,999
24 – 28 มีนาคม 2567  32,999
26 – 30 มีนาคม 2567 32,999
29 มี.ค. – 02 เม.ย. 2567 32,999

ทัวร์ญี่ปุ่น FUKUOKA SAKURA พี่จัดให้ 5วัน 3คืน

ทัวร์ฟุกุโอกะ

FACEBOOK FANPAGE


15 มกราคม 2024