ทัวร์เอเซีย » ทัวร์ญี่ปุ่น » ทัวร์ฟุกุโอกะ » ทัวร์ญี่ปุ่น OHAYO FUKUOKA คิวชู คุมาโมโตะ ยูฟูอิน 5วัน 3คืน

ทัวร์ญี่ปุ่น OHAYO FUKUOKA คิวชู คุมาโมโตะ ยูฟูอิน 5วัน 3คืน

ทัวร์ญี่ปุ่น OHAYO FUKUOKA คิวชู คุมาโมโตะ ยูฟูอิน 5วัน 3คืน

รหัสโปรแกรม : 20380


จำนวนวันเดินทาง : 5วัน 3คืน


ราคาเริ่มต้น ฿26,888 /ท่าน


กำหนดการเดินทาง เม.ย. 67 - ต.ค. 67

เดินทางโดย


ดูโปรแกรมทัวร์ *กรุณาดาวน์โหลด ไฟล์PDF เพื่ออ่านเงื่อนไขการจองทัวร์ และการเดินทาง*

ทัวร์ญี่ปุ่น OHAYO FUKUOKA คิวชู คุมาโมโตะ ยูฟูอิน 5วัน 3คืน

รายละเอียดโปรแกรม

  • วันที่ 1 ท่าอากาศยานดอนเมือง – ท่าอากาศยานฟูกูโอกะ
  • วันที่ 2 ท่าอากาศยานฟูกูโอกะ – เมืองซาซากุริ – ชมพระนอน วัดนันโซอิน – ศาลเจ้าดาไซฟุเท็มมังกุ – Tosu Premium Outlet – พักออนเซ็น
  • วันที่ 3 คุมาโมโต้ – ปราสาทคุมาโมโต้ – โจไซเอ็น – จุดชมวิวไดคันโบ – ยูฟูอิน – หมู่บ้านยูฟูอิน – ทะเลสาบคินริน – เมืองฟุกุโอกะ – Duty Free Shop
  • วันที่ 4 อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัยหนึ่งวันเต็ม
  • วันที่ 5 ท่าอากาศยานฟูกูโอกะ – ท่าอากาศยานดอนเมือง


ทัวร์ญี่ปุ่น OHAYO FUKUOKA คิวชู คุมาโมโตะ ยูฟูอิน 5วัน 3คืน

ทัวร์ฟุกุโอกะ

FACEBOOK FANPAGE


12 กุมภาพันธ์ 2024