ทัวร์เอเซีย » ทัวร์ญี่ปุ่น » ทัวร์ฟุกุโอกะ » มหัศจรรย์…FUKUOKA เบปปุ ยูฟุอิน ฟรีเดย์ 5วัน 3คืน

มหัศจรรย์…FUKUOKA เบปปุ ยูฟุอิน ฟรีเดย์ 5วัน 3คืน

มหัศจรรย์…FUKUOKA เบปปุ ยูฟุอิน ฟรีเดย์ 5วัน 3คืน

รหัสทัวร์

21172

โปรแกรม

ทัวร์ฟุกุโอกะ

กำหนดการเดินทาง

พ.ค. 67 - ก.ย. 67

จำนวนวันเดินทาง

5วัน 3คืน

ราคาเริ่มต้น

฿23,999 /ท่าน

เดินทางโดย


โหลดโปรแกรม *กรุณาดาวน์โหลด ไฟล์PDF เพื่ออ่านเงื่อนไขการจองทัวร์ และการเดินทาง*

มหัศจรรย์…FUKUOKA เบปปุ ยูฟุอิน ฟรีเดย์ 5วัน 3คืน

รายละเอียดการเดินทาง

  • วันที่ 1 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
  • วันที่ 2 เมืองฟุกุโอกะ – วัดนันโซอิน – เปปปุ – หมู่บ้านยูฟุอินฟลอร์รัล – ทะเลสาบคินริน – บ่อยูมิ จิโกกุ
  • วันที่ 3 ศาลเจ้าดาไซฟุ – โทซุ พรีเมี่ยม เอ้าท์เล็ต – DUTY FREE – ห้างมิตซุย ช้อปปิ้งพาร์ค – กันดั้มพาร์ค
  • วันที่ 4 อิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย ไม่รวมค่าบริการรถ รับ-ส่ง และไม่รวมค่าเข้าสถานที่ต่างๆ
  • วันที่ 5 สนามบินฟุกุโอกะ ประเทศญี่ปุ่น – สนามบินสุวรรณภูมิ


ราคานี้ไม่รวม
  • ค่าทิปไกด์,พนักงานขับรถ รวมทั้งทริป 2,000 บาท/ท่าน

มหัศจรรย์…FUKUOKA เบปปุ ยูฟุอิน ฟรีเดย์ 5วัน 3คืน

ทัวร์ฟุกุโอกะ

FACEBOOK FANPAGE


จำนวนคนเข้าดู 108 ครั้ง
19 มีนาคม 2024

*** โปรแกรมทัวร์ใกล้เคียง ***