ทัวร์เอเซีย » ทัวร์ญี่ปุ่น » ทัวร์ฟุกุโอกะ » มหัศจรรย์…FUKUOKA เบปปุ คุมาโมโต้ ทาคาชิโฮ 5วัน 3คืน

มหัศจรรย์…FUKUOKA เบปปุ คุมาโมโต้ ทาคาชิโฮ 5วัน 3คืน

มหัศจรรย์…FUKUOKA เบปปุ คุมาโมโต้ ทาคาชิโฮ 5วัน 3คืน

รหัสทัวร์

21168

โปรแกรม

ทัวร์ฟุกุโอกะ

กำหนดการเดินทาง

พ.ค. 67 - ก.ย. 67

จำนวนวันเดินทาง

5วัน 3คืน

ราคาเริ่มต้น

฿28,999 /ท่าน

เดินทางโดย


โหลดโปรแกรม *กรุณาดาวน์โหลด ไฟล์PDF เพื่ออ่านเงื่อนไขการจองทัวร์ และการเดินทาง*

มหัศจรรย์…FUKUOKA เบปปุ คุมาโมโต้ ทาคาชิโฮ 5วัน 3คืน

รายละเอียดการเดินทาง

  • วันที่ 1 ท่าอากาศยานดอนเมือง กรุงเทพฯ
  • วันที่ 2 เมืองฟุกุโอกะ – ศาลเจ้าดาไซฟุ – หมู่บ้านยูฟุอินฟลอร์รัล – ทะเลสาบคินริน – เมืองเบปปุ – บ่อยูมิ จิโกกุ
  • วันที่ 3 หุบเขาทาคาชิโฮ – ศาลเจ้าคามิชิกิมิ คุมาโนะอิมะสึ – เมืองคุมาโมโต้ – ช้อปปิ้งย่านชิโมโทริ
  • วันที่ 4 ปราสาทคุมาโมโต้ – โทสุ พรีเมี่ยมเอ้าท์เล็ท – DUTY FREE – ช้อปปิ้งย่านเทนจิน
  • วันที่ 5 สนามบินฟุกุโอกะ ประเทศญี่ปุ่น – สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ

กำหนดเดินทาง ราคา สถานะ
17 – 21 พฤษภาคม 2567 32,999 จองด่วน
24 – 28 พฤษภาคม 2567 32,999 จองด่วน
04 – 08 กรกฎาคม 2567 29,999 จองด่วน
11 – 15 กรกฎาคม 2567 30,999 จองด่วน
18 – 22 กรกฎาคม 2567 33,999 จองด่วน
25 – 29 กรกฎาคม 2567 33,999 จองด่วน
01 – 05 สิงหาคม 2567 28,999 จองด่วน
08 – 12 สิงหาคม 2567 33,999 จองด่วน
15 – 19 สิงหาคม 2567 29,999 จองด่วน
22 – 26 สิงหาคม 25677 29,999 จองด่วน
29 สิงหาคม – 02 กันยาย 2567 29,999 จองด่วน
05 – 09 กันยายน 2567 29,999 จองด่วน
12 – 16 กันยายน 2567 30,999 จองด่วน
19 – 23 กันยายน 2567 30,999 จองด่วน
26 – 30 กันยายน 2567 29,999 จองด่วน

ราคานี้ไม่รวม
  • ค่าทิปไกด์,พนักงานขับรถ รวมทั้งทริป 2,000 บาท/ท่าน

มหัศจรรย์…FUKUOKA เบปปุ คุมาโมโต้ ทาคาชิโฮ 5วัน 3คืน

ทัวร์ฟุกุโอกะ

FACEBOOK FANPAGE


จำนวนคนเข้าดู 103 ครั้ง
19 มีนาคม 2024

*** โปรแกรมทัวร์ใกล้เคียง ***