ทัวร์จอร์แดน » HABIBI JORDAN 6D3N BY RJ จอร์แดน 6วัน 3คืน บินตรง RJ

HABIBI JORDAN 6D3N BY RJ จอร์แดน 6วัน 3คืน บินตรง RJ

HABIBI JORDAN 6D3N BY RJ จอร์แดน 6วัน 3คืน บินตรง RJ

รหัสทัวร์

19109

ประเทศ

ทัวร์จอร์แดน »

กำหนดการเดินทาง

ธ.ค. 66 - เม.ย. 67

จำนวนวันเดินทาง

6วัน 3คืน

ราคาเริ่มต้น

฿65,988 /ท่าน

เดินทางโดย


โหลดโปรแกรม *กรุณาดาวน์โหลด ไฟล์PDF เพื่ออ่านเงื่อนไขการจองทัวร์ และการเดินทาง*

HABIBI JORDAN 6D3N BY RJ จอร์แดน 6วัน 3คืน บินตรง RJ

รายละเอียดโปรแกรม

  • วันที่ 1 สนามบินสุวรรณภูมิ – ออกเดินทางสู่กรุงอัมมาน ประเทศจอร์แดน
  • วันที่ 2 อัมมาน – เมืองมาดาบา –MOUNT NEBO – เดินทางสู่ทะเลทรายวาดิรัม- Jeep Tour Safari
  • วันที่ 3 ทะเลทรายวาดิรัม –เมืองเพตรา-เที่ยวชม มหานครเพตรา-เดินทางสุ่เมืองเดดซี
  • วันที่ 4 ทะเลสาบเดดซี (DEAD SEA) – ป้อมปราการแห่งเมืองอัมมาน-โรงละครโรมันโบราณ ROMANS THEATER
  • วันที่ 5 เมืองอัมมาน- ป้อมอัจลุน –เมืองโบราณเจอราช
  • วันที่ 6 ออกเดินทางจาก จอร์แดน กลับสู่ประเทศไทย

กำหนดการเดินทาง

ราคา/ท่าน

9 – 14 ธ.ค.66 67,988 บาท
26 – 31 ธ.ค.66 72,988 บาท
28 ธ.ค. – 2 ม.ค.67 72,988 บาท
30 ธ.ค. – 4 ม.ค.67 75,988 บาท
25 – 30 ม.ค.67 65,988 บาท
10 – 15 ก.พ.67 66,988 บาท
22 – 27 ก.พ.67 66,988 บาท
21 – 26 มี.ค.67 66,988 บาท
4 – 9 เม.ย.67 67,988 บาท
13 – 18 เม.ย.67 75,988 บาท

HABIBI JORDAN 6D3N BY RJ จอร์แดน 6วัน 3คืน บินตรง RJ

FACEBOOK FANPAGE


9 ธันวาคม 2023