ทัวร์จอร์แดน » ทัวร์จอร์แดน THE ULTIMATE JORDAN 6วัน 3คืน บินตรง RJ

ทัวร์จอร์แดน THE ULTIMATE JORDAN 6วัน 3คืน บินตรง RJ

211   0

ทัวร์จอร์แดน THE ULTIMATE JORDAN 6วัน 3คืน บินตรง RJ

ไฮไลท์โปรแกรม

  • เมืองมาดาบา ยอดเขาเมาท์เนโบ MOUNT NEBO
  • ชมอนุสรณ์ไม้เท้าศักดิ์สิทธ์แห่งโมเสส
  • ทะเลทรายวาดิรัม (WADI RUM)
  • ชมน้ำพุแห่งลอว์เรนซ์
  • เมืองเพตร้า ทะเลเดดซี (DEAD SEA)
  • โรงละครโรมันโบราณ
  • ชมนครเจอราช (JERASH)“เมืองพันเสา”
  • เมืองอัจลุน (AJLOUN CASTLE)
  • เดินทางโดย สายการบิน Royal Jordanian Airlines

โหลดโปรแกรม
 *หมายเหตุ กรุณาดาวน์โหลด หรือ เปิดไฟล์ PDF เพื่ออ่านเงื่อนไขการจองทัวร์ และเงื่อนไขการเดินทาง*

จองโปรแกรมทาง Line

โทรสอบถาม 081-553-0191


กำหนดการเดินทาง ราคา/ท่าน
10 – 15 พ.ย. 65 54,988  บาท
24 – 29 พ.ย.65
19  – 24 ม.ค.66 54,988  บาท
9 -14 ก.พ.66
23 -28 ก.พ.66
5 -10 มี.ค.66 55,988  บาท
16 -21 มี.ค.66

ทัวร์จอร์แดน THE ULTIMATE JORDAN 6วัน 3คืน บินตรง RJ