ทัวร์จอร์แดน » ทัวร์จอร์แดน WONDERS OF JORDAN 6วัน 4คืน

ทัวร์จอร์แดน WONDERS OF JORDAN 6วัน 4คืน

ทัวร์จอร์แดน WONDERS OF JORDAN 6วัน 4คืน

รหัสทัวร์

19343

ประเทศ

ทัวร์จอร์แดน »

กำหนดการเดินทาง

เม.ย. 67 - พ.ค. 67

จำนวนวันเดินทาง

6วัน 4คืน

ราคาเริ่มต้น

฿50,995 /ท่าน

เดินทางโดย


โหลดโปรแกรม *กรุณาดาวน์โหลด ไฟล์PDF เพื่ออ่านเงื่อนไขการจองทัวร์ และการเดินทาง*

ทัวร์จอร์แดน WONDERS OF JORDAN 6วัน 4คืน

รายละเอียดโปรแกรม

  • วันที่ 1 สนามบินสุวรรณภูมิ-ชาร์จาห์(สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์)-กรุงอัมมาน(จอร์แดน)
  • วันที่ 2 กรุงอัมมาน-มาดาบา-โบสถ์กรีกออโธดอกซ์-เมาท์เนโบ-เดดซี
  • วันที่ 3 เดดซี-ทะเลทรายวาดิรัม-นั่งรถ 4WD ตะลุยทะเลทราย
  • วันที่ 4 วาดิรัม-นครเพตรา-มหาวิหารเอล คาซเนท์-กรุงอัมมาน-ช้อปปิ้ง
  • วันที่ 5 กรุงอัมมาน-ป้อมปราการ-วิหารเฮอร์คิวลิส-โรงละครโรมัน-สนามบินอัมมาน-ชาร์จาห์
  • วันที่ 6 สนามบินสุวรรณภูมิ

วันเดินทาง ราคาทัวร์ / ท่าน
12-17 เม.ย. 2567 52,995.- บาท
30เม.ย.-05พ.ค. 2567 50,995.- บาท
03-08 พ.ค. 2567 50,995.- บาท
17-22 พ.ค. 2567 50,995.- บาท

ทัวร์จอร์แดน WONDERS OF JORDAN 6วัน 4คืน

ทัวร์จอร์แดน

FACEBOOK FANPAGE


28 ธันวาคม 2023