ทัวร์จอร์แดน » SUMMER TIME IN JORDAN

SUMMER TIME IN JORDAN

SUMMER TIME IN JORDAN 6วัน 3คืน

รหัสโปรแกรม : 16462


จำนวนวันเดินทาง : 6วัน 3คืน


ราคาเริ่มต้น ฿64,988 /ท่าน


กำหนดการเดินทาง ก.ค. 66, ส.ค. 66, ก.ย. 66, ต.ค. 66, พ.ย. 66 -

เดินทางโดย


ดูโปรแกรมทัวร์ *กรุณาดาวน์โหลด ไฟล์PDF เพื่ออ่านเงื่อนไขการจองทัวร์ และการเดินทาง*

SUMMER TIME IN JORDAN 6วัน 3คืน

ไฮไลท์โปรแกรม

 • นอนทะเลทรายวาดิรัม CAMP WADI RUM PANORAMIC DOME 1 คืน
 • นอนเดดซี 1 คืน -นอนตัวเมืองอัมมาน 1 คืน
 • เมืองมาดาบาชมยอดเขาเมาท์เนโบ MOUNT NEBO
 • ชมอนุสรณ์ไม้เท้าศักดิ์สิทธ์แห่งโมเสส
 • ชมโบสถ์กรีก-ออโธดอกซ์แห่งเซนต์จอร์จ (Greek Orthodox Church of St. George)
 • ทะเลทรายวาดิรัม (WADI RUM)
 • ชมน้ำพุแห่งลอว์เรนซ์
 • เมืองเพตร้า มรดกโลกในหุบผา มหานครศิลาทรายสีชมพู หรือ Rose City
 • ทะเลเดดซี (DEAD SEA) ทะเลสาบน้ำเค็มในทวีปเอเชีย
 • โรงละครโรมันโบราณ
 • ชมนครเจอราช (JERASH)“เมืองพันเสา”
 • ชมปราสาทแห่งเมืองอัจลุน (AJLOUN CASTLE)
 • เดินทางโดย สายการบิน Royal Jordanian Airlines

จองโปรแกรมทาง Line

โทรสอบถาม 081-553-0191

โทรสอบถาม 086-222-4225


กำหนดการเดินทาง ราคา/ท่าน
25 – 30 ก.ค. 66 64,988 บาท
10 – 15 ส.ค. 66 64,988 บาท
21 – 26 ก.ย. 66 64,988 บาท
10 – 15 ต.ค. 66 67,988 บาท
12 -17 ต.ค. 66 67,988 บาท
17-22 ต.ค. 66 67,988 บาท
19 – 24 ต.ค. 66 67,988 บาท
21-26 พ.ย. 66 67,988 บาท

SUMMER TIME IN JORDAN

ทัวร์จอร์แดน


19 เมษายน 2023