ทัวร์เอเซีย » ทัวร์ญี่ปุ่น » ทัวร์โอซาก้า » มหัศจรรย์ JAPAN เกียวโต ชิราคาวาโกะ โอซาก้า 5วัน 3คืน

มหัศจรรย์ JAPAN เกียวโต ชิราคาวาโกะ โอซาก้า 5วัน 3คืน

มหัศจรรย์ JAPAN เกียวโต ชิราคาวาโกะ โอซาก้า 5วัน 3คืน

รหัสทัวร์

18424

กำหนดการเดินทาง

ธ.ค. 66 - มี.ค. 67

จำนวนวันเดินทาง

5วัน 3คืน

ราคาเริ่มต้น

฿35,999 /ท่าน

เดินทางโดย


โหลดโปรแกรม *กรุณาดาวน์โหลด ไฟล์PDF เพื่ออ่านเงื่อนไขการจองทัวร์ และการเดินทาง*

มหัศจรรย์ JAPAN เกียวโต ชิราคาวาโกะ โอซาก้า 5วัน 3คืน

รายละเอียดโปรแกรม

  • วันที่ 1 ท่าอากาศยานสุววรณภูมิ กรุงเทพฯ
  • วันที่ 2 ท่าอากาศยานคันไซ ประเทศญี่ปุ่น – เกียวโต – ศาลเจ้าคิฟุเนะ – วัดคินคะคุจิ – เทศกาลประดับไฟนาบานาโนะซาโตะ
  • วันที่ 3 หมู่บ้านชิราคาวาโกะ – เมืองทาคายาม่า – สะพานนาคะบาชิ – ถนนเมืองเก่าซันมาจิ – อิออน
  • วันที่ 4 ลานสกี – กิจกรรมทำถุงหอม – ช้อปปิ้งชินไซบาชิ
  • วันที่ 5 สนามบินคันไซ ประเทศญี่ปุ่น – สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพ
วันเดินทาง ราคา/ท่าน
21 – 25 ธันวาคม  2566 42,999
26 – 30 ธันวาคม 2566 42,999
28 ธันวาคม – 01 มกราคม 2567 49,999
30 ธันวาคม – 03 มกราคม 2567 49,999
03 – 07 มกราคม 2567 42,999
05 – 09 มกราคม 2567 42,999
10 – 14 มกราคม 2567 42,999
12 – 16 มกราคม 2567 42,999
17 – 21 มกราคม 2567 38,999
19 – 23 มกราคม 2567 36,999
24 – 28 มกราคม 2567 36,999
26 – 30 มกราคม 2567 36,999
31 มกราคม – 04 กุมภาพันธ์ 2567 38,999
02 – 06 กุมภาพันธ์ 2567 38,999
07 – 11 กุมภาพันธ์ 2567 38,999
09 – 13 กุมภาพันธ์ 2567 38,999
14 – 18 กุมภาพันธ์ 2567 38,999
16 – 20 กุมภาพันธ์ 2567 38,999
21 – 25 กุมภาพันธ์ 2567 38,999
23 – 27 กุมภาพันธ์ 2567 38,999
28 กุมภาพันธ์ – 03 มีนาคม 2567 37,999
01 – 05 มีนาคม 2567 35,999

มหัศจรรย์ JAPAN เกียวโต ชิราคาวาโกะ โอซาก้า 5วัน 3คืน

ทัวร์โอซาก้า

FACEBOOK FANPAGE


1 พฤศจิกายน 2023