ทัวร์เอเซีย » ทัวร์ญี่ปุ่น » ทัวร์ฟุกุโอกะ » มหัศจรรย์ JAPAN ทาคาชิโฮะ เบปปุ ฟุกุโอกะ 5วัน 3คืน

มหัศจรรย์ JAPAN ทาคาชิโฮะ เบปปุ ฟุกุโอกะ 5วัน 3คืน

มหัศจรรย์ JAPAN ทาคาชิโฮะ เบปปุ ฟุกุโอกะ 5วัน 3คืน

รหัสทัวร์

18418

กำหนดการเดินทาง

พ.ย. 66 - ธ.ค. 66

จำนวนวันเดินทาง

5วัน 3คืน

ราคาเริ่มต้น

฿32,999 /ท่าน

เดินทางโดย


โหลดโปรแกรม *กรุณาดาวน์โหลด ไฟล์PDF เพื่ออ่านเงื่อนไขการจองทัวร์ และการเดินทาง*

มหัศจรรย์ JAPAN ทาคาชิโฮะ เบปปุ ฟุกุโอกะ 5วัน 3คืน

รายละเอียดโปรแกรม

  • วันที่ 1 ท่าอากาศยานสุววรณภูมิ กรุงเทพฯ
  • วันที่ 2 สนามบินฟุกุโอกะ เมืองฟุกุโอกะ – ศาลเจ้าดาไซฟุ – หมู่บ้านยูฟุอินฟลอร์รัล – ทะเลสาบคินริน – เมืองเบปปุ – บ่อยูมิ จิโกกุ
  • วันที่ 3 เมืองคุมาโมโต้ – ศาลเจ้าคามิชิกิมิ คุมาโนะอิมะสึ – หุบเขาทาคาชิโฮ – ช้อปปิ้งย่านชิโมโทริ
  • วันที่ 4 ปราสาทคุมาโมโต้ – โทสุ พรีเมี่ยมเอ้าท์เล็ท – DUTY FREE – ช้อปปิ้งย่านเทนจิน
  • วันที่ 5 สนามบินฟุกุโอกะ ประเทศญี่ปุ่น – สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ
วันเดินทาง ราคา/ท่าน
02 – 06 พฤศจิกายน 2566 32,999
03 – 07 พฤศจิกายน 2566 32,999
07 – 11 พฤศจิกายน 2566 32,999
08 – 12 พฤศจิกายน 2566 32,999
09 – 13 พฤศจิกายน 2566 32,999
10 – 14 พฤศจิกายน 2566 32,999
14 – 18 พฤศจิกายน 2566 32,999
15 – 19 พฤศจิกายน 2566 32,999
21 – 25 พฤศจิกายน 2566 32,999
22 – 26 พฤศจิกายน 2566 32,999
23 – 27 พฤศจิกายน 2566 32,999
29 พ.ย. – 03 ธ.ค. 2566 33,999
01 – 05 ธันวาคม 2566 37,999
04 – 08 ธันวาคม 2566 35,999
05 – 09 ธันวาคม 2566 35,999
06 – 10 ธันวาคม 2566 33,999
08 – 12 ธันวาคม 2566 37,999
09 – 13 ธันวาคม 2566 37,999
13 – 17 ธันวาคม 2566 32,999
14 – 18 ธันวาคม 2566 32,999
15 – 19 ธันวาคม 2566 32,999

มหัศจรรย์ JAPAN ทาคาชิโฮะ เบปปุ ฟุกุโอกะ 5วัน 3คืน

ทัวร์ฟุกุโอกะ

FACEBOOK FANPAGE


1 พฤศจิกายน 2023