ล่องเรือดินเนอร์เจ้าพระยา
เรือ Meridian Cruise 2

ระยะเวลา 19.45 - 21.45น. ราคาเริ่มต้น 899 เด็ก4-10ปี 750 บาท

กำหนดการเดินทาง

ทุกวัน, จันทร์ - อาทิตย์


ROYAL GALAXY CRUISE

ระยะเวลา 20.00-22.00 น. ราคาเริ่มต้น 1,200 บาท

กำหนดการเดินทาง

ทุกวัน -


The Opulence Cruise

ระยะเวลา 20.00 - 22.15 น. ราคาเริ่มต้น 1400 เด็ก 1200 บาท

กำหนดการเดินทาง

- ทุกวัน


ล่องเรือเจ้าพระยา ดินเนอร์ Unicorn Cruise

ระยะเวลา 2 ช.ม. ราคาเริ่มต้น 899 เด็ก4-10ปี 799 บาท

กำหนดการเดินทาง

- ทุกวัน


ล่องเรือ White Orchid River Cruise ท่าเรือไอคอนสยาม

ระยะเวลา 19.45 - 21.45 น. ราคาเริ่มต้น ผู้ใหญ่ 899 เด็ก 599 บาท

กำหนดการเดินทาง

ทุกวัน -


เรือ SMILE RIVERSIDE CRUISE

ระยะเวลา 19.00 - 21.00 น. ราคาเริ่มต้น 899 เด็ก4-10ปี 799 บาท

กำหนดการเดินทาง

ทุกวัน, จันทร์ - อาทิตย์


เรือ วีว่า อลังกา ครูซ Viva Alangka Cruise Dinner

ระยะเวลา 19.45 - 21.45 น. ราคาเริ่มต้น 990 เด็ก4-10ปี 690 บาท

กำหนดการเดินทาง

ทุกวัน -


ล่องเรือเจ้าพระยา River Star Princess Cruise

ระยะเวลา 19.30 น. – 21.30 น. ราคาเริ่มต้น 850 เด็ก 600 บาท

กำหนดการเดินทาง

ทุกวัน, จันทร์ - อาทิตย์


ล่องเรือ Chao Phraya Princess

ระยะเวลา 19.30 น. – 21.30 น. ราคาเริ่มต้น 950.- บาท

กำหนดการเดินทาง

ทุกวัน -