ทัวร์เอเซีย » ทัวร์จีน » ทัวร์กุ้ยหลิน » ทัวร์จีน Paradise บินตรงกุ้ยหลิน เขาหลูยี่ หยางซั่ว 6วัน 5คืน

ทัวร์จีน Paradise บินตรงกุ้ยหลิน เขาหลูยี่ หยางซั่ว 6วัน 5คืน

ทัวร์จีน Paradise บินตรงกุ้ยหลิน เขาหลูยี่ หยางซั่ว 6วัน 5คืน

รหัสทัวร์

21309

โปรแกรม

ทัวร์กุ้ยหลิน

กำหนดการเดินทาง

เม.ย. 67 - ต.ค. 67

จำนวนวันเดินทาง

6วัน 5คืน

ราคาเริ่มต้น

฿14,888 /ท่าน

เดินทางโดย


โหลดโปรแกรม *กรุณาดาวน์โหลด ไฟล์PDF เพื่ออ่านเงื่อนไขการจองทัวร์ และการเดินทาง*

ทัวร์จีน Paradise บินตรงกุ้ยหลิน เขาหลูยี่ หยางซั่ว 6วัน 5คืน

รายละเอียดโปรแกรม

  • วันที่ 1 ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ – ท่าอากาศยานนานาชาติกุ้ยหลิน เหลียงเจียง – เมืองกุ้ยหลิน
  • วันที่ 2 เมืองกุ้ยหลิน – ถ้ำขลุ่ยอ้อ – ร้านผ้าไหม – เขางวงช้าง – เจดีย์เงิน+เจดีย์ทอง(ชมด้านนอก) – Dream like Lijiang Show
  • วันที่ 3 ร้านหยก – เขาวงพระจันทร์ -เมืองหยางซั่ว – ล่องเรือแม่น้ำหลีเจียง(ครึ่งสาย) – ถนนฝรั่ง เลือกซื้อ Option : โชว์หลิวซานเจี่ย
  • วันที่ 4 เมืองหยางซั่ว – เขาหลูยี่ + ระเบียงกระจก (รวมกระเช้าขึ้น-ลง) เมืองโบราณต้าซี – เมืองกุ้ยหลิน เลือกซื้อ Option : เมืองลับแล
  • วันที่ 5 ร้านสมุนไพรจีน – พระราชวังโบราณ+ กำแพงวังโบราณ+ ยอดเขาตูซิว – อาคารเซียวหยาว – ถนนโบราณตงซีหรือตลาดร้อยปี
  • วันที่ 6 พิพิธภัณฑ์ดอกไม้ – ประตูโบราณกูหนานเหมิน – ต้นโพธิ์พันปี – ท่าอากาศยานนานาชาติกุ้ยหลินเหลียงเจียง – ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ

กำหนดเดินทาง ราคา สถานะ
27 เมษายน – 02 พฤษภาคม 2567 16,888 จองด่วน
04-09  พฤษภาคม 2567 15,888 จองด่วน
11-16 พฤษภาคม 2567 15,888 จองด่วน
15-20 มิถุนายน 2567 15,888 จองด่วน
29 มิถุนายน -04 กรกฎาคม 2567 15,888 จองด่วน
13-18 กรกฎาคม 2567 14,888 จองด่วน
20-25 กรกฎาคม 2567 15,888 จองด่วน
27 กรกฎาคม – 01 สิงหาคม 2567 15,888 จองด่วน
03-08 สิงหาคม 2567 15,888 จองด่วน
10-15 สิงหาคม 2567 15,888 จองด่วน
17-22 สิงหาคม 2567 14,888 จองด่วน
14-19 กันยายน 2567 15,888 จองด่วน
28 กันยายน – 03 ตุลาคม 2567 15,888 จองด่วน
12-17 ตุลาคม 2567 16,888 จองด่วน
26-31 ตุลาคม 2567 16,888 จองด่วน

ราคานี้ไม่รวม
  • ค่าทิปตามธรรมเนียนท่านละ 1,800/ท่าน/ทริป

ทัวร์จีน Paradise บินตรงกุ้ยหลิน เขาหลูยี่ หยางซั่ว 6วัน 5คืน

ทัวร์กุ้ยหลิน

FACEBOOK FANPAGE


จำนวนคนเข้าดู 84 ครั้ง
28 มีนาคม 2024

*** โปรแกรมทัวร์ใกล้เคียง ***