ทัวร์เอเซีย » ทัวร์จีน » ทัวร์กุ้ยหลิน » Amazing Haven กุ้ยหลิน หลงเซิง หยางซั่ว 6วัน 5คืน

Amazing Haven กุ้ยหลิน หลงเซิง หยางซั่ว 6วัน 5คืน

Amazing Haven กุ้ยหลิน หลงเซิง หยางซั่ว 6วัน 5คืน

รหัสทัวร์

24280

โปรแกรม

ทัวร์กุ้ยหลิน

กำหนดการเดินทาง

ก.ค. 67 - ส.ค. 67

จำนวนวันเดินทาง

6วัน 5คืน

ราคาเริ่มต้น

฿13,888 /ท่าน

เดินทางโดย


โหลดโปรแกรม *กรุณาดาวน์โหลด ไฟล์PDF เพื่ออ่านเงื่อนไขการจองทัวร์ และการเดินทาง*

Amazing Haven กุ้ยหลิน หลงเซิง หยางซั่ว 6วัน 5คืน

รายละเอียดโปรแกรม

  • วันที่ 1 ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ – ท่าอากาศยานนานาชาติกุ้ยหลิน เหลียงเจียง – เมืองกุ้ยหลิน
  • วันที่ 2 เมืองกุ้ยหลิน – สวนหยีซาน – ร้านผ้าไหม – เขางวงช้าง – เจดีย์เงินทอง(ชมด้านนอก) – Dream like Lijiang Show
  • วันที่ 3 กุ้ยหลิน – ร้านสมุนไพรจีน – สวนเจ็ดดาว+ถ้ำเจ็ดดาว+เขาอูฐ+วัดซีเสีย(รวมรถกอล์ฟ) – อาคารเซียวหยาว – ถนนโบราณตงซีหรือตลาดร้อยปี
  • วันที่ 4 กุ้ยหลิน – ร้านหยก – เขาวงพระจันทร์ – เมืองหยางซั่ว – ล่องเรือแม่น้ำหลีเจียง(ครึ่งสาย) – ถนนซีเจีย
    เลือกซื้อ Option : โชว์หลิวซานเจี่ย
  • วันที่ 5 เมืองหยางซั่ว – เมืองลับแล(รวมล่องเรือ) – เมืองโบราณต้าซี(ศาลเจ้ากวนอู+ศาลเจ้าเล่าปี่) – กุ้ยหลิน
    เลือกซื้อ Option : เขาหลูยี่ + ระเบียงกระจก (รวมกระเช้าขึ้น-ลง)
  • วันที่ 6 พิพิธภัณฑ์ดอกไม้ – ประตูโบราณกูหนานเหมิน – ต้นโพธิ์พันปี – ท่าอากาศยานนานาชาติกุ้ยหลินเหลียงเจียง – ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ
กำหนดการเดินทาง ราคา / ท่าน สถานะ
27 กรกฎาคม – 01 สิงหาคม 2567 13,888 จอง
 10- 15 สิงหาคม 2567 13,888 จอง
 17-22 สิงหาคม 2567 13,888 จอง


Amazing Haven กุ้ยหลิน หลงเซิง หยางซั่ว 6วัน 5คืน

ทัวร์กุ้ยหลิน


จำนวนคนเข้าดู 39 ครั้ง
10 กรกฎาคม 2024

*** โปรแกรมทัวร์ใกล้เคียง ***