ทัวร์เอเซีย » ทัวร์จีน » ทัวร์ฉางซา » ทัวร์จีน หุบเขาเทวดาวั้งเซียนกู่ อู้หยวน หนานชาง ฉางซา 5วัน 4คืน (FD)

ทัวร์จีน หุบเขาเทวดาวั้งเซียนกู่ อู้หยวน หนานชาง ฉางซา 5วัน 4คืน (FD)

ทัวร์จีน หุบเขาเทวดาวั้งเซียนกู่ อู้หยวน หนานชาง ฉางซา 5วัน 4คืน (FD)

รหัสทัวร์

21192

โปรแกรม

ทัวร์ฉางซา

กำหนดการเดินทาง

เม.ย. 67 - พ.ค. 67

จำนวนวันเดินทาง

5วัน 4คืน

ราคาเริ่มต้น

฿27,999 /ท่าน

เดินทางโดย


โหลดโปรแกรม *กรุณาดาวน์โหลด ไฟล์PDF เพื่ออ่านเงื่อนไขการจองทัวร์ และการเดินทาง*

ทัวร์จีน หุบเขาเทวดาวั้งเซียนกู่ อู้หยวน หนานชาง ฉางซา 5วัน 4คืน (FD)

รายละเอียดโปรแกรม


ราคานี้ไม่รวม
  • ค่าทิปไกด์,พนักงานขับรถ รวมทั้งทริป 1,500/ท่าน

ทัวร์จีน หุบเขาเทวดาวั้งเซียนกู่ อู้หยวน หนานชาง ฉางซา 5วัน 4คืน (FD)

ทัวร์ฉางซา

FACEBOOK FANPAGE


จำนวนคนเข้าดู 120 ครั้ง
19 มีนาคม 2024

*** โปรแกรมทัวร์ใกล้เคียง ***