ทัวร์เอเซีย » ทัวร์จีน » ทัวร์ฉางซา » หุบเขาเทวดาวั้งเซียนกู่ ภูเขาหลิงซาน หมู่บ้านโบราณหวงหลิง 5วัน 4คืน

หุบเขาเทวดาวั้งเซียนกู่ ภูเขาหลิงซาน หมู่บ้านโบราณหวงหลิง 5วัน 4คืน

หุบเขาเทวดาวั้งเซียนกู่ ภูเขาหลิงซาน หมู่บ้านโบราณหวงหลิง 5วัน 4คืน

รหัสทัวร์

22684

ประเทศ

ทัวร์ฉางซา

กำหนดการเดินทาง

มิ.ย. 67 - ธ.ค. 67

จำนวนวันเดินทาง

5วัน 4คืน

ราคาเริ่มต้น

฿23,900 /ท่าน

เดินทางโดย


โหลดโปรแกรม *กรุณาดาวน์โหลด ไฟล์PDF เพื่ออ่านเงื่อนไขการจองทัวร์ และการเดินทาง*

หุบเขาเทวดาวั้งเซียนกู่ ภูเขาหลิงซาน หมู่บ้านโบราณหวงหลิง 5วัน 4คืน

รายละเอียดโปรแกรม

วันที่ โปรแกรมท่องเที่ยว
1 กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) – ฉางซา (ท่าอากาศยานฉางซาหวงฮัว)  VZ3604 BKK-CSX  18.10-22.30 – เข้าสู่ที่พัก
2 เมืองฉางซา-เมืองหนานชาง- หอโบราณเจิ้งวัง (Pavillion Tengwang) -หมู่บ้านจำลอง LUZERN -ถนนคนเดินสายวัฒธรรมหนานชาง
3 เมืองจิ่งเต๋อเจิ้น – หมู่บ้านโบราณหวงหลิง(รวมกระเช้า) – ล่องเรื่อชมแสงสีอู้วนี่โจว
4 อุทยานภูเขาหลิงซาน(รวมกระเช้า)  ท้องฟ้ากระจก -หินรูปร่างแปลกตา -เมืองซ่างเหรา – หุบเขาเทวดาวั้งเซียนกู่
5 เดินทางสู่ ฉางซา (รถไฟความเร็วสูงG1403  0944-1236)  – ฉางซา -วัดไคฝู  ถนนคนเดินหวงซิง – กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) VZ3605 (CSX-BKK  23.30 -02.00+1 )


ราคานี้ไม่รวม
  • ค่าทิปตามธรรมเนียนท่านละ 1,500/ท่าน/ทริป

หุบเขาเทวดาวั้งเซียนกู่ ภูเขาหลิงซาน หมู่บ้านโบราณหวงหลิง 5วัน 4คืน

ทัวร์ฉางซา

FACEBOOK FANPAGE11 มิถุนายน 2024