เอเซีย » ทัวร์ไต้หวัน » มหัศจรรย์..TAIWAN นั่งกระเช้าเหมาคงชมธรรมชาติเกาะไต้หวัน 4วัน 3คืน

มหัศจรรย์..TAIWAN นั่งกระเช้าเหมาคงชมธรรมชาติเกาะไต้หวัน 4วัน 3คืน

มหัศจรรย์..TAIWAN นั่งกระเช้าเหมาคงชมธรรมชาติเกาะไต้หวัน 4วัน 3คืน

รหัสโปรแกรม : 20974


จำนวนวันเดินทาง : 4วัน 3คืน


ราคาเริ่มต้น ฿17,999 /ท่าน


กำหนดการเดินทาง เม.ย. 67 - ก.ค. 67

เดินทางโดย


ดูโปรแกรมทัวร์ *กรุณาดาวน์โหลด ไฟล์PDF เพื่ออ่านเงื่อนไขการจองทัวร์ และการเดินทาง*

มหัศจรรย์..TAIWAN นั่งกระเช้าเหมาคงชมธรรมชาติเกาะไต้หวัน 4วัน 3คืน

  • วันที่ 1 นามบินสุวรรณภูมิ  – สนามบินเถาหยวน ประเทศไต้หวัน
  • วันที่ 2 เมืองไทเป – ร้านพายสับประรด – เมืองนิวไทเป – อุทยานแห่งชาติเหย่หลิ่ว – หมู่บ้านชาวประมงหลากสี – หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิน – เมืองไทเป – ซีเหมินติงไนท์มาร์เก็ต
  • วันที่ 3 นั่งกระเช้าเหมาคง – Germanium – ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นตึกชั้น 89th) – ตลาดซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต – ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต
  • วันที่ 4 วัดหลงซาน – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – ศูนย์เครื่องสำอาง – เมืองเถาหยวน – กลอเรีย เอ้าท์เล็ต – สนามบินเถาหยวน – สนามบินสุวรรณภูมิ

กำหนดเดินทาง ราคา สถานะ
14-17 เม.ย.67 (วันหยุดสงกรานต์) 27,999 จองด่วน
25-28 เม.ย.67 20,999 จองด่วน
19-22 พ.ค.67 19,999 จองด่วน
26-29 พ.ค.67 19,999 จองด่วน
02-05 มิ.ย.67 17,999 จองด่วน
23-26 มิ.ย.67 18,999 จองด่วน
30-03 ก.ค.67 18,999 จองด่วน

ราคานี้ไม่รวม
  • ค่าทิปท่านละ 1,500 NTD/ท่าน/ทริป

มหัศจรรย์..TAIWAN นั่งกระเช้าเหมาคงชมธรรมชาติเกาะไต้หวัน 4วัน 3คืน

ทัวร์ไต้หวัน

FACEBOOK FANPAGE


4 มีนาคม 2024