ทัวร์เอเซีย » ทัวร์ไต้หวัน » เททั้งใจให้ Taiwan ไทเป ไทจง หนานโถว ทะเลสาบสุริยันจันทรา 4วัน 3คืน

เททั้งใจให้ Taiwan ไทเป ไทจง หนานโถว ทะเลสาบสุริยันจันทรา 4วัน 3คืน

เททั้งใจให้ Taiwan ไทเป ไทจง หนานโถว ทะเลสาบสุริยันจันทรา 4วัน 3คืน

รหัสทัวร์

22621

ประเทศ

ทัวร์ไต้หวัน

กำหนดการเดินทาง

ส.ค. 67 - ต.ค. 67

จำนวนวันเดินทาง

4วัน 3คืน

ราคาเริ่มต้น

฿17,888 /ท่าน

เดินทางโดย


โหลดโปรแกรม *กรุณาดาวน์โหลด ไฟล์PDF เพื่ออ่านเงื่อนไขการจองทัวร์ และการเดินทาง*

เททั้งใจให้ Taiwan ไทเป ไทจง หนานโถว ทะเลสาบสุริยันจันทรา 4วัน 3คืน

รายละเอียดโปรแกรม

วันที่ โปรแกรมทัวร์
1 ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ – ท่าอากาศยานนานาชาติไต้หวันเถาหยวน – เมืองเถาหยวน –  เข้าสู่ที่พัก JX742 BKK-TPE 13.10-18.10
2 เมืองเถาหยวน – เมืองหนานโถว – ร้านชา – วัดเหวินหวู่ – ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง ณ ทะเลสาบ – เมืองไทจง – ตลาดกลางคืนไทจง
3 เมืองไทจง – เมืองไทเป – ร้านพายสับปะรด – Cosmetic – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – วัดหลงซาน – ตลาดซีเหมินติง
4 Germanium Shop – ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นตึก) – ท่าอากาศยานนานาชาติไต้หวันเถาหยวน – ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ JX745 TPE-BKK 13.50-16.40
วันเดินทาง ราคาทัวร์/ท่าน
02-05 สิงหาคม 2567 17,888
23-26 สิงหาคม 2567 17,888
06-09 กันยายน 2567 18,888
02-05 ตุลาคม 2567 18,888
16-19 ตุลาคม 2567 18,888

ราคานี้ไม่รวม
  • ค่าทิป ตามธรรมเนียนท่านละ 1,500 NT (ดอลลาร์ไต้หวันใหม่)

เททั้งใจให้ Taiwan ไทเป ไทจง หนานโถว ทะเลสาบสุริยันจันทรา 4วัน 3คืน

ทัวร์ไต้หวัน

FACEBOOK FANPAGE7 มิถุนายน 2024