ทัวร์เอเซีย » ทัวร์ไต้หวัน » ทัวร์ไต้หวัน ไทจง หนานโถว ไทเป ชิงจิ้งสกายวอร์ค 4วัน 3คืน

ทัวร์ไต้หวัน ไทจง หนานโถว ไทเป ชิงจิ้งสกายวอร์ค 4วัน 3คืน

ทัวร์ไต้หวัน ไทจง หนานโถว ไทเป ชิงจิ้งสกายวอร์ค 4วัน 3คืน

รหัสทัวร์

22522

ประเทศ

ทัวร์ไต้หวัน

กำหนดการเดินทาง

ต.ค. 67 - ต.ค. 67

จำนวนวันเดินทาง

4วัน 3คืน

ราคาเริ่มต้น

฿23,990 /ท่าน

เดินทางโดย


โหลดโปรแกรม *กรุณาดาวน์โหลด ไฟล์PDF เพื่ออ่านเงื่อนไขการจองทัวร์ และการเดินทาง*

ทัวร์ไต้หวัน ไทจง หนานโถว ไทเป ชิงจิ้งสกายวอร์ค 4วัน 3คืน

รายละเอียดโปรแกรม

วันที่ โปรแกรมทัวร์
1 สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินเถาหยวน – เมืองไทเป – เมืองไทจง – เฝิงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต
2 ฟาร์มแกะชิงจิ้ง – ชิงจิ้งสกายวอล์ค – เมืองหนานโถว – ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – เกาะลาลู – วัดเหวินหวู่ – ร้านเอ็นไซม์
3 อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว – หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น – เมืองผิงซี – ศูนย์สร้อยสุขภาพ –ร้านขนมพายสับปะรด – ซีเหมินติง
4 วัดหลงซาน – ตึกไทเป 101 – ร้านเครื่องสำอางค์ – หมู่บ้านประวัติศาสตร์ซื่อซื่อหนันซุน – อนุสรณ์สถานเจียงไคเชก – หมู่บ้านห้างเอาท์เล็ทมิตซุย – สนามบินเถาหยวน – สนามบินสุวรรณภูมิ
วันเดินทาง ราคาทัวร์/ท่าน
13 – 16 ตุลาคม 2567 25,990
17 – 20 ตุลาคม 2567 23,990
18 – 21 ตุลาคม 2567 23,990
19 – 22 ตุลาคม 2567 23,990
23 – 26 ตุลาคม 2567 23,990
25 – 28 ตุลาคม 2567 23,990

ราคานี้ไม่รวม
  • ค่าทิป ตามธรรมเนียนท่านละ 1,500 บาท/ท่าน

ทัวร์ไต้หวัน ไทจง หนานโถว ไทเป ชิงจิ้งสกายวอร์ค 4วัน 3คืน

ทัวร์ไต้หวัน

FACEBOOK FANPAGE3 มิถุนายน 2024