เอเซีย » ทัวร์พม่า » ทัวร์พม่า สี่คูณร้อย 1วัน

ทัวร์พม่า สี่คูณร้อย 1วัน

ทัวร์พม่า สี่คูณร้อย 1วัน

รหัสโปรแกรม : 20468


จำนวนวันเดินทาง : 1วัน


ราคาเริ่มต้น ฿4,994 /ท่าน


กำหนดการเดินทาง มี.ค. 67 - มี.ค. 67

เดินทางโดย


ดูโปรแกรมทัวร์ *กรุณาดาวน์โหลด ไฟล์PDF เพื่ออ่านเงื่อนไขการจองทัวร์ และการเดินทาง*

ทัวร์พม่า สี่คูณร้อย 1วัน

เมืองย่างกุ้ง – พระมหาเจดีย์ชเวดากอง – พระนอนตาหวาน – เจดีย์โบตะตาว – รูปปั้นเทพทันใจ เทพกระซิบ – ตลาดสก๊อต


กำหนดเดินทาง ราคา สถานะ
01 มี.ค. 67 (ศ) 4,994 จองด่วน
03 มี.ค 67 (อา) 5,995 จองด่วน
08 มี.ค. 67 (ศ) 4,994 จองด่วน
10 มี.ค. 67 (อา) 5,995 จองด่วน
15 มี.ค. 67 (ศ) 4,994 จองด่วน
17 มี.ค. 67 (อา) 5,995 จองด่วน
22 มี.ค. 67 (ศ.) 4,994 จองด่วน
24 มี.ค. 67 (อา) 5,995 จองด่วน
29 มี.ค. 67 (ศ.) 4,994 จองด่วน
31 มี.ค. 67 (อา) 5,995 จองด่วน
ราคานี้ไม่รวม
  • ค่าทิปไกด์และคนขับรถท้องถิ่น  2,000 บาท/ท่าน
  • ค่าทิปหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความพึงพอใจของท่าน


ทัวร์พม่า สี่คูณร้อย 1วัน

ทัวร์พม่า

FACEBOOK FANPAGE


15 กุมภาพันธ์ 2024