ทัวร์เอเซีย » ทัวร์พม่า » มหัศจรรย์ เมียนมาร์ ย่างกุ้ง หงสาวดี พระธาตุอินทร์แขวน 3วัน 2คืน

มหัศจรรย์ เมียนมาร์ ย่างกุ้ง หงสาวดี พระธาตุอินทร์แขวน 3วัน 2คืน

มหัศจรรย์ เมียนมาร์ ย่างกุ้ง หงสาวดี พระธาตุอินทร์แขวน 3วัน 2คืน

รหัสทัวร์

20101

กำหนดการเดินทาง

ม.ค. 67 - ต.ค. 67

จำนวนวันเดินทาง

3วัน 2คืน

ราคาเริ่มต้น

฿10,999 /ท่าน

เดินทางโดย


โหลดโปรแกรม *กรุณาดาวน์โหลด ไฟล์PDF เพื่ออ่านเงื่อนไขการจองทัวร์ และการเดินทาง*

มหัศจรรย์ เมียนมาร์ ย่างกุ้ง หงสาวดี พระธาตุอินทร์แขวน 3วัน 2คืน

รายละเอียดโปรแกรม

  • วันที่ 1 สนามบินสุวรรณภูมิ • สนามบินย่างกุ้ง • พระนอนตาหวาน • พระนั่งหงาทัตจี • เจดีย์โบตาทาวน์ • เทพทันใจ • เทพกระซิบ • เจดีย์ชเวดากอง
  • วันที่ 2 เมืองย่างกุ้ง • เมืองหงสาวดี • พระราชวังบุเรงนอง • พระธาตุมุเตา • เจดีย์ไจ๊ปุ่น • พระนอนชเวตาเลียว • พระธาตุอินแขวน
  • วันที่ 3 พระธาตุอินแขวน • เมืองย่างกุ้ง • • สนามบินมิงกาลาดง • สนามบินสุวรรณภูมิ

กำหนดการเดินทาง

ราคา/ท่าน

23-25 ก.พ.67 13,999
24-26 ก.พ.67 (วันหยุด) 13,999
01-03 มี.ค.67 12,999
15-17 มี.ค.67 11,999
22-24 มี.ค.67 12,999
06-08 เม.ย.67 (วันหยุด) 12,999
13-15 เม.ย.67 (วันหยุด) 13,999
14-16 เม.ย.67 (วันหยุด) 14,999
26-28 เม.ย.67 10,999
03-05 พ.ค.67 (วันหยุด) 11,999
10-12 พ.ค.67 12,999
24-26 พ.ค.67 10,999
01-03 มิ.ย.67 (วันหยุด) 13,999
14-16 มิ.ย.67 13,999
28-30 มิ.ย.67 13,999
05-07 ก.ค.67 12,999
20-22 ก.ค.67 (วันหยุด) 13,999
26-28 ก.ค.67 (วันหยุด) 12,999
27-29 ก.ค.67 13,999
09-11 ส.ค.67 12,999
10-12 ส.ค.67 (วันหยุด) 13,999
23-25 ส.ค.67 10,999
06-08 ก.ย.67 12,999
20-22 ก.ย.67 13,999
04-06 ต.ค.67 13,999
11-13 ต.ค.67 (วันหยุด) 13,999
12-14 ต.ค.67 (วันหยุด) 14,999

มหัศจรรย์ เมียนมาร์ ย่างกุ้ง หงสาวดี พระธาตุอินทร์แขวน 3วัน 2คืน

ทัวร์พม่า

FACEBOOK FANPAGE


30 มกราคม 2024