ทัวร์เอเซีย » ทัวร์จีน » เฉิงตู » ทัวร์เฉิงตู จิ่วจ้ายโกว ง้อไบ๊ 6วัน 5คืน

ทัวร์เฉิงตู จิ่วจ้ายโกว ง้อไบ๊ 6วัน 5คืน

ทัวร์เฉิงตู จิ่วจ้ายโกว ง้อไบ๊ 6วัน 5คืน

รหัสโปรแกรม : 20323


จำนวนวันเดินทาง : 6วัน 5คืน


ราคาเริ่มต้น ฿19,888 /ท่าน


กำหนดการเดินทาง มี.ค. 67 - เม.ย. 67

เดินทางโดย


ดูโปรแกรมทัวร์ *กรุณาดาวน์โหลด ไฟล์PDF เพื่ออ่านเงื่อนไขการจองทัวร์ และการเดินทาง*

ทัวร์เฉิงตู จิ่วจ้ายโกว ง้อไบ๊ 6วัน 5คืน

รายละเอียดโปรแกรม

  • วันที่ 1 ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ – ท่าอากาศยานนานาชาติเฉิงตู เทียนฟู่ – เฉิงตู
  • วันที่ 2 เฉิงตู – ทะเลสาบเตี๋ยซี – เมืองโบราณซงพาน – จิ่วจ้ายโกว
  • วันที่ 3 อุทยานแห่งชาติจิ่วจ้ายโกว (รวมรถประจำทางอุทยาน)
  • วันที่ 4 จิ่วจ้ายโกว – ตูเจียงเอี้ยน
  • วันที่ 5 ตูเจียงเอี้ยน – ยอดเขาง้อไบ๊(รวมค่ากระเช้าขึ้น-ลง) – พระโพธิสัตว์ผู่เสี้ยน – ร้านยา – เฉิงตู
  • วันที่ 6 ร้านหมอนโอโซน – ถนนคนเดินซุนซี – แพนด้ายักษ์ – ถนนคนเดินไท่กู๋หลี่ – วัดต้าฉือ – ท่าอากาศยานนานาชาติเฉิงตู เทียนฟู่ – ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ


ทัวร์เฉิงตู จิ่วจ้ายโกว ง้อไบ๊ 6วัน 5คืน

ทัวร์เฉิงตู

FACEBOOK FANPAGE


7 กุมภาพันธ์ 2024