ทัวร์เอเซีย » ทัวร์จีน » ทัวร์เฉิงตู » ทัวร์เฉิงตู SNOWโนว 5วัน 3คืน

ทัวร์เฉิงตู SNOWโนว 5วัน 3คืน

ทัวร์เฉิงตู SNOWโนว 5วัน 3คืน

รหัสโปรแกรม : 20208


จำนวนวันเดินทาง : 5วัน 3คืน


ราคาเริ่มต้น ฿12,221 /ท่าน


กำหนดการเดินทาง มี.ค. 67 - มี.ค. 67

เดินทางโดย


ดูโปรแกรมทัวร์ *กรุณาดาวน์โหลด ไฟล์PDF เพื่ออ่านเงื่อนไขการจองทัวร์ และการเดินทาง*

ทัวร์เฉิงตู SNOWโนว 5วัน 3คืน

รายละเอียดโปรแกรม

  • วันที่ 1 สนามบินสุวรรณภูมิ-สนามบินเทียนฟู่ นครเฉิงตู
  • วันที่ 2 เฉิงตู-ภูเขาหิมะวาอู-ง้อไบ๊
  • วันที่ 3 ง้อไบ๊-ยาสมุนไพรจีน-วัดเป้ากว๋อ-วัดฝูหู
  • วันที่ 4 ง้อไบ๊-ล่องเรือชมหลวงพ่อโตเล่อซาน-เฉิงตู-ร้านหยก-ถนนโบราณจินหลี่-หมอนโอโซน-วัดต้าฉือ-ถนนคนเดินไทกู๋หลี-สนามบินเทียนฟู่ นครเฉิงตู – 
  • วันที่ 5 สนามบินสุวรรณภูมิ

กำหนดการเดินทาง

ราคา/ท่าน

07-11 มีนาคม 2567 12,221
08-12 มีนาคม 2567 12,221
14-18 มีนาคม 2567 12,221
15-19 มีนาคม 2567 12,221
21-25 มีนาคม 2567 12,221
22-26 มีนาคม 2567 12,221
28 มีนาคม-01 เมษายน 2567 12,221
29 มีนาคม-02 เมษายน 2567 12,221

ทัวร์เฉิงตู SNOWโนว 5วัน 3คืน

ทัวร์เฉิงตู

FACEBOOK FANPAGE


2 กุมภาพันธ์ 2024